Bankkoder

Bankkoderna är din elektroniska legitimation och din underskrift i Danske Banks webbank och kundtjänst samt för andra webbtjänster. De är personliga och får inte överlåtas till någon annan.

Med bankkoderna kan du också betala dina inköp över Internet och identifiera dig vid många andra serviceleverantörers webbtjänster.

Bankkoderna består av

  • användarnamn,
  • personligt lösenord och
  • säkerhetskort.

Du får första bankkoder bara genom att besöka Danske Banks kontor personligen.
 

Läs mer

Bli kund hos oss
Ta kontakt - och vi kan öppna lämpliga tjänster för dig. Du märker till hur enkelt det är att bli kund hos oss.

Bli kund hos oss