Respons

 • Sida 1
 • Sida 2

Ge oss respons på våra tjänster
På den här blanketten kan du ge oss respons om hur vi har lyckats när det gäller
våra tjänster och produkter. Vi förbättrar våra tjänster ytterligare på basis av din respons.


Behandling av respons från privatkunder

Vi börjar behandla din respons så snabbt som möjligt, dock senast om en vecka. Om du vill ha
ett svar på din respons, så kontaktar vi dig senast inom 2 veckor.

Öppna responsblankettenLämna uppdrag via webbanken
Observera att du inte kan sköta dina personliga bankärenden eller företagets bankärenden med den här blanketten.
Om du vill lämna uppdrag eller använda andra banktjänster, kan du skicka ett meddelande från webbanken eller ringa oss.


 • Sida 1
 • Sida 2
Din åsikt är viktig för oss
 1. På den här blanketten kan du ge oss respons om hur vi har lyckats när det gäller våra tjänster och produkter.
  Vi förbättrar våra tjänster ytterligare på basis av din respons.

 

 1.  

 2.  
 1.  
 1.  
 1.  
Kontaktuppgifter
 1.  
 1.  
 2.  


Respons