Bankkoder

Bankkoderna är din elektroniska legitimation och din underskrift i Danske Banks webbank och kundtjänst samt för andra webbtjänster. De är personliga och får inte överlåtas till någon annan.

Med bankkoderna kan du också betala dina inköp över Internet och identifiera dig vid många andra serviceleverantörers webbtjänster.

Bankkoderna består av

  • användarnamn,
  • personligt lösenord och
  • säkerhetskort.

Du får första bankkoder bara genom att besöka Danske Banks kontor personligen.
 
Spärra användningen av webbanken och telefontjänsten
Om du misstänker att dina bankkoder (användarnamn, lösenord och/eller säkerhetskort) har hamnat i utomståendes händer ska du omedelbart spärra dem så att de inte kan användas. Därefter går det inte att använda vare sig webbanken eller telefontjänsten med dina koder.


Vidta någon av följande åtgärder:

Spärra koderna via webbanken 24 h

  • Välj 'Spärra bankkoderna' när du loggar in på webbanken. Klicka på knappen 'Spärra'. Tjänsten förutsätter att du kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord eller
  • Välj 'Inställningar' > 'Bankkoder' i webbanken. Klicka på knappen 'Spärra bankkoder'. Tjänsten förutsätter att du kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord.


Ring den automatiska telefontjänsten 24 h

  • Privatkunder: 0200 2581 (0,06 euro/min + lna/msa)
  • Företagskunder: 0200 1580 (0,39 euro/min + lna/msa)
  • Om du inte har avtalat om snabbidentifiering förutsätter tjänsten att du kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord. Välj 'Säkerhetstjänster' genom att välja '5'. Därefter får du vidare instruktioner.


Ring Danske Banks spärrtjänst 24 h 0200 2585 (lna/msa) och berätta att du vill spärra dina bankkoder.

Ring den personliga kundtjänsten 0200 2570 (lna/msa). Berätta att du vill spärra dina bankkoder. Tjänsten är tillgänglig vardagar kl. 9-16.

Ring webbtjänsternas kundsupport 0200 2589 (lna/msa). Berätta att du vill spärra dina bankkoder. Tjänsten är tillgänglig vardagar kl. 8-18.

Besök Danske Banks kontor under öppettiderna. Berätta att du vill spärra dina bankkoder.

Du får nya bankkoder och kan börja använda tjänsterna igen genom att besöka Danske Banks kontor personligen.

Ta reda på vilket Danske Bank-kontor som ligger närmast

Läs mer

Bli kund hos oss
Ta kontakt - och vi kan öppna lämpliga tjänster för dig. Du märker till hur enkelt det är att bli kund hos oss.

Bli kund hos oss