Press

 

På denna webbplats erbjuder vi aktuellt nyhetsmaterial, bakgrundsuppgifter och fotografier från Danske Bank. Materialet kan användas av median. På webbplatsen finns även kontaktuppgifter till kommunikations avdelningen.

 
Meddelanden
Lehdistöpalvelut
Läs och beställ Danske Banks meddelanden.

Till meddelandearkivetBeställ meddelanden
Publikationer
På denna sida hittar du Danske Banks nyaste publikationer, bl.a. ekonomiska översikter.
Läs mer
Bildarkiv
I Danske Banks bildarkiv kan du bläddra bland och ladda ner bildmaterial av personalen och vårt bolag.
Till bildarkiv