Bankkoder

Bankkoderna är din elektroniska legitimation och din underskrift i Danske Banks webbank och kundtjänst samt för andra webbtjänster. De är personliga och får inte överlåtas till någon annan.

Med bankkoderna kan du också betala dina inköp över Internet och identifiera dig vid många andra serviceleverantörers webbtjänster.

Bankkoderna består av

  • användarnamn,
  • personligt lösenord och
  • säkerhetskort.

Du får första bankkoder bara genom att besöka Danske Banks kontor personligen.
 

Den första inloggningen

  • När du ska börja använda dina bankkoder ska du byta det lösenord du fått i kuvertet till ett fyrsiffrigt tal som du lätt kommer ihåg.
  • Ange det säkerhetstal på ditt säkerhetskort som överensstämmer med det nyckeltal som efterfrågas.
  • Användarnamnet hittar du i ditt avtal om bankkoder.


Vad händer om jag glömmer bort mitt lösenord eller mitt säkerhetskort kommer bort?
 

  • Du kan beställa ett nytt via Internet eller vår kundtjänst. Vi skickar koderna som rekommenderad försändelse med mottagningsbevis till närmaste postkontor och debiterar en serviceavgift enligt prislistan.
  • Du kan också hämta ett nytt från vårt närmaste kontor. Vi debiterar en serviceavgift enligt prislistan. 
  • Du kan också spärra bankkoderna så att de inte kan användas.

Läs mer

Bli kund hos oss
Ta kontakt - och vi kan öppna lämpliga tjänster för dig. Du märker till hur enkelt det är att bli kund hos oss.

Bli kund hos oss