Private Banking

Kuva rantakylästä  
Behöver Ni mer än vanligt? 
 

Danske Banks privatbankstjänst är skapad för kunder som har större kapital, högre inkomster eller en mer mångsidig ekonomisk helhetssituation.

Privatbankstjänsten erbjuder mycket mer än enbart tjänster för förvaltning av Er placeringsförmögenhet. Placeringsförmögenheten utgör i allmänhet endast en del av de personliga tillgångarna. Eventuell företags-, skogs-, fastighets- och bostadsförmögenhet utgör en viktig del av Er samlade förmögenhet och ingår i förmögenhetsplanen.

Vid planeringen av helheten beaktar vi också Er familjesituation. Er privata egendom går vidare i släkten. Vi vill hjälpa Er att utöka Er förmögenhet och säkerställa en skatteeffektiv överlåtelse av egendomen till nästa generation.

Med utgångspunkt i dessa delområden sammanställer vi individuella privatbankstjänster för Er och Er familj.

Läs mer om våra tjänster här:
Private Banking