Dagliga penningaffärer

Via webbanken betalar du din räkning tryggt och utan problem såväl inrikes som till utlandet. Du kontrollerar också behändigt saldot och transaktioner på dina konton. Du kan beställa ett nytt kort, lyfta ett lån som du redan beviljats och teckna fonder.

Genom att skaffa bankkoder kan du använda webbanken.

Konton

 • Med bara ett ögonkast ser du saldo och disponibla tillgångar för alla dina konton, dispositionsrättskonton och även ditt kreditkonto.
 • Kontotransaktionerna visar dig både betalningar som förfaller och genomförda betalningar. Du kan leta fram ett år gamla transaktioner och använda den behändiga granskningstjänsten.
 • Du kan öppna sparkonton som du kan börja använda genast. Du kan också öppna konton för barnen genom att skicka en begäran.
 • Ta webbankens arkiv i bruk och arkivera dina kontoutdrag och annan post från banken miljövänligt i elektroniskt format i hela sex år.
 • Ta Meddelandetjänsten i bruk så att banken kan meddela dig t.ex. när saldot på ditt konto överskrider eller underskrider en viss gräns.

Betalningar

 • Det är hur lätt som helst att sköta betalningar. Ännu lättare blir det om du använder mottagarförteckningen och gör återkommande räkningar till e-fakturor.
 • Du kan också betala från din kortkredit.
 • Det är enkelt att ta e-fakturan i bruk. Om du vill kan du också få ett meddelande när du får en e-faktura.

Kort och lån

 • Du ser information om dina kort och lån, transaktioner och räkningar.
 • Du kan också ansöka om nya kort samt göra ändringar i de du redan har, t.ex. höja limiten.
 • Om du har ett olyft lån kan du behändigt föra över det till ditt konto.
 • Du kan också göra ändringar i de lån du redan har.

Vill du veta mera?

Bekanta dig med våra tjänster
Med ett avtal och mot en månadsavgift kan du använda alla tjänster du behöver för dina dagliga penningärenden.

Läs mer