Bankkoder per post

När du har ett giltigt avtal om bankkoder, kan du beställa ett nytt säkerhetskort/lösenord ifall du förlorat/glömt det gamla.

Vi rekommenderar dig inte beställa till postfack eller använda Poste Restante adress  

Som säkerhetskort kan du välja: 

  • ett plastkort i kreditkortsstorlek,
  • ett papperskort med större font eller
  • ett kort i punktskrift.

Du får ett nytt säkerhetskort automatiskt i posten när det gamla håller på att ta slut. Kom emellertid ihåg att först använda alla tal på det gamla kortet.

 
  • När du har ett giltigt avtal om bankkoder, kan du inom landet beställa ett nytt säkerhetskort/lösenord ifall du förlorat/glömt det gamla.
  • Vi skickar koderna som rekommenderad försändelse med mottagningsbevis till närmaste postkontor.
  • Du måste avhämta försändelsen personligen då du fått ankomstavi hem.
  • För beställningar debiterar vi en serviceavgift enligt servicetaxan. 
     

Beställ på webben

Fyll i beställningsblanketten.

Beställ lösenord eller säkerhetskort


Kom till kontoret

Du kan hämta förnyade bankkoder också från Danske banks närmaste kontor. Vi debiterar en serviceavgift enligt prislistan.

Sök det närmaste kontoret

Ring kundtjänsten

Du kan också beställa ett nytt säkerhetskort/lösenord via vår kundtjänst 0200 2570 mån–fre 9–16 (lna/msa).