Jag vet inte mitt användar-ID,
var hittar jag det?

Ditt användar-ID är samma åttasiffriga tal som det kundnummer som du tidigare fått från banken. Du hittar ditt användar-ID på ditt avtal om bankkoder.

Vid behov kan du från kontoret få ett Kontonyckelkort, som du kan anteckna ditt användar-ID på.