Sparkonton

Förverkliga dina drömmar. Var beredd på större bruksutgifter eller spara för sämre tider.

För målinriktat sparande lönar det sig att välja ett konto med bra ränta, det populära Visstidskontot eller Aktiedepositionen som kombinerar säkerheten hos en traditionell insättning med aktiemarknaderna. BSP-kontot är den unge vuxnes steg mot den första egna bostaden.

Välj de som passar dig bäst

Varatili säästämiseen Danske Bankista.
Medelkonto

Du kan spara på kort eller lång sikt och få tillgångarna till ditt förfogande genast då du behöver dem.

Läs mer om Medelkontot

 

Sparkonto för bruksutgifter

Pengarna hålls åtskilt från de dagliga medlen och du får ränta på dem.

Läs mer om Sparkontot

 

Visstidskonto

Då du eftersträvar bästa möjliga ränteavkastning och kan binda medlen för en tid.

Läs mer om Visstidskontot

 

Extra avkastning med Aktiedepositionen

Om du vill dra nytta av aktiekursernas gynnsamma utveckling.

Läs mer om Aktiedepositionen

 

BSP-konto för den första egna bostaden
Börja spara till den första bostaden.

Läs mer om BSP-kontot
Ge ett Sparkonto som gåva

Läs mer om Guldgrisgåvor och andra sätt att ge pengar som gåva. Mottagaren har länge glädje av en produktgåva.

Läs mer om gåvor