Mass- och indexlån

Med mass- och indexlån placerar du i intressanta marknader med ett tryggat kapital. I vårt växlande sortiment hittar du såväl traditionella masslån emitterade av Danske Bank, staten, kommuner och företag, som moderna indexlån med hela eller en del av kapitalet tryggat.
 
Sampo Pankki Indeksi-ja Joukkolainat
En behändig och färdig lösning
Vanligen lönar det sig att placera i masslån enligt principen att man behåller placeringen tills lånetiden är slut. Då får du en regelbundet utbetalad ränta samt det placerade kapitalet tillbaka vid lånetidens slut.

Vanligen lönar det sig att placera också i indexlån enligt principen att man behåller placeringen tills lånetiden är slut. Du kan även sälja indexlåneplaceringen före förfallodagen, men då gäller inte kapitalgarantin.

Du måste beakta ändringar av räntenivån i beslutet att köpa eller sälja masslånen. I och med en kraftig sänkning av räntenivån kan du göra vinst genom att sälja masslåneplaceringarna i förtid. Å andra sidan kan du göra förlust om placeringen säljs i förtid då räntenivån stiger kraftigt. Utvecklingen av den underliggande egendomen, som valts för indexlånet, påverkar väsentligt indexlånets återköpspris.

På webbsidan Joukkolainat.fi hittar du
  • våra mass- och indexlån som du kan teckna under, i menyn Aktuellt.
  • värdeutvecklingen på våra mass- och indexlån.
  • presentation och villkor på våra mass- och indexlån.
Läs mer

Danske Banks indexlån med tryggat kapital
Bekanta dig med vårt obligationsprogram samt mass- och indexlån urval, deras värderingar och recensioner. På joukkolainat.fi finskspråkiga sidor hittar du alltid aktuella alternativ.

www.joukkolainat.fi
Bekanta dig även med våra fondalternativ
Du hittar alla Danske Banks fonder, värdeutvecklings- och Portfolio Managernas publikationer på de svenskspråkiga sidorna av Danske Invest. Bekanta dig med de många alternativen och välj det som lämpar dig bäst.

www.danskeinvest.fi