Mass- och indexlån

Med mass- och indexlån placerar du i intressanta marknader med ett tryggat kapital. I vårt växlande sortiment hittar du såväl traditionella masslån emitterade av Danske Bank, staten, kommuner och företag, som moderna indexlån med hela eller en del av kapitalet tryggat.
 
Sampo Pankki Indeksi-ja Joukkolainat
Masslån
Placeringar i masslån erbjuder ett stabilt, traditionellt och tryggt sätt att spara för den som drar sig för risker, samt ett konkurrenskraftigt alternativ jämfört med kontosparande.

Ett masslån lämpar sig för den som uppskattar årlig avkastning. Minimiplaceringen för masslån varierar vanligen mellan 1 000 och 50 000 euro. Placeringen fordrar ingen förvaltning och kan vid behov omsättas i pengar vid lämpliga marknadslägen.

Indexlån
Med ett indexlån får du avkastning med ett tryggat kapital. Placeringar i indexlån erbjuder dig ett modernt sätt att placera på olika intressanta marknader med begränsad risk och fullständigt eller delvis tryggat kapital.

Indexlånet är en placering av masslånetyp som består av en traditionell ränteplacering (tryggat kapital) och olika avkastningskomponenter (avkastningsdel). Det placerade nominella kapitalet är tryggat och avkastinengens storlek beror på utvecklingen av den underliggande egendomen.
Läs mer

Danske Banks indexlån med tryggat kapital
Bekanta dig med vårt obligationsprogram samt mass- och indexlån urval, deras värderingar och recensioner. På joukkolainat.fi finskspråkiga sidor hittar du alltid aktuella alternativ.

www.joukkolainat.fi
Bekanta dig även med våra fondalternativ
Du hittar alla Danske Banks fonder, värdeutvecklings- och Portfolio Managernas publikationer på de svenskspråkiga sidorna av Danske Invest. Bekanta dig med de många alternativen och välj det som lämpar dig bäst.

www.danskeinvest.fi