Försäkringssparande

Ur vårt sortiment av försäkringssparande hittar du lösningar för ditt eget liv och dina anhöriga. Som placeringsobjekt i försäkringssparandet kan du välja fonder, placeringskorgar eller årsränta samt en kombination av dessa.
 

Du behöver inte uppge din placeringsförsäkring i din skattedeklaration. För avkastningen på placeringsförsäkringen betalar du kapitalinkomstskatt på 30 procent först när du lyfter avkastningen från försäkringen. Du kan göra deluttag utan skattemässiga avgifter så länge du lyfter försäkringens kapital.

Du kan byta placeringsförsäkringens sparobjekt 12 gånger om året utan kostnader och skatteföljder.

Läs mer

Bli kund hos oss
Ta kontakt - och vi kan öppna lämpliga tjänster för dig. Du märker till hur enkelt det är att bli kund hos oss.

Bli kund hos oss