Försäkringssparande

Ur vårt sortiment av försäkringssparande hittar du lösningar för ditt eget liv och dina anhöriga. Som placeringsobjekt i försäkringssparandet kan du välja fonder, placeringskorgar eller årsränta samt en kombination av dessa.
 


Placeringsförsäkringen är ett sparobjekt där sparande och livförsäkringsskydd förenas. Den lämpar sig väl för att sörja för såväl din egen som dina anhörigas ekonomiska trygghet, att på lång sikt placera ackumulerade tillgångar och överföra egendom till kommande generationer. Om dina mål förändras med tiden är det lätt att göra ändringar.

Med hjälp av placeringsförsäkringen är det möjligt att som gåva utan gåvoskatt ge dina anhöriga, t.ex. dina barn eller barnbarn, större belopp än vad som annars är möjligt. Du kan t.ex. med tre års mellanrum spara 8 500 euro till ditt barn utan gåvoskatt. Barnet betalar endast kapitalinkomstskatt på avkastningen.

Med hjälp av placeringsförsäkringen kan du även minska arvsskatten. De livförsäkringsersättningar som betalas ut vid den försäkrades bortgång är skattefria för de anhöriga upp till 35 000 euro. För en make eller maka är emellertid alltid hälften av den ersättning denne får, eller åtminstone minst 35 000 euro, skattefri. Arvsskatt måste betalas för den ersättning som överskrider detta belopp. Om livförsäkringsersättningen betalas ut till någon annan än den försäkrades anhöriga, är ersättningen i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.

I placeringsförsäkringen kan du placera antingen ett större belopp på en gång eller spara mindre summor med hjälp av ett fortlöpande försäkringssparavtal. För Sampo Placeringsförsäkring är minimiplaceringen 2 000 euro per gång och för det fortlöpande sparandet 50 euro.

Läs mer

Bli kund hos oss
Ta kontakt - och vi kan öppna lämpliga tjänster för dig. Du märker till hur enkelt det är att bli kund hos oss.

Bli kund hos oss