Försäkringssparande

Ur vårt sortiment av försäkringssparande hittar du lösningar för ditt eget liv och dina anhöriga. Som placeringsobjekt i försäkringssparandet kan du välja fonder, placeringskorgar eller årsränta samt en kombination av dessa.
 
Den aktive placerarens fördelar
Du kan byta placeringsförsäkringens sparobjekt 12 gånger om året utan kostnader och skatteföljder och därför lämpar sig placeringsförsäkringen även för den aktive spararen och placeraren.

Skatteplanering
Du kan även dra nytta av placeringsförsäkringen i arvs- och gåvoskatteplaneringen.
Läs mer

Bli kund hos oss
Ta kontakt - och vi kan öppna lämpliga tjänster för dig. Du märker till hur enkelt det är att bli kund hos oss.

Bli kund hos oss