Långtidssparande

Forma dina egna Sötebrödsdagar i den takt som passar dig och på det sätt som du själv valt.

Sötebrödsdagar Sparavtalet är Danske Banks lösning för långtidssparande, som också kallas LS-konto och LS-avtal. Målet är ekonomiskt tryggade pensionsdagar, dvs. riktiga Sötebrödsdagar. Inom ramen för avtalet kan du placera dina besparingar i nästan alla bekanta placeringslösningar som Danske Bank tillhandahåller. För att ingå ett avtal behöver du inte flytta över dina övriga bankärenden till Danske Bank.

  • Som sparobjekt kan du välja mellan fonder, aktier, masslån och insättning på konto.
  • Under spartiden kan du byta placeringsobjekt helt enligt dina önskemål.
  • Du kan spara i avtalet antingen regelbundet, t.ex. varje månad, eller betala in större belopp på en gång.
  • Du betalar inga spar- eller förvaltningsarvoden för avtalet, endast normala provisioner som hänför sig till placeringsobjekten.
 

När du börjar spara i avtalet, öppnar vi för dig ett nytt penningkonto samt de förvaringskonton, dvs. depåer, som du behöver:

  1. Målsparkontot används för skötseln av penningrörelsen i avtalet.
  2. I Målfondsportföljen förvaras dina fondbesparingar.
  3. Måldepån är avsedd för aktier och masslån.

På dessa konton förvaras endast dina besparingar som hör till Sötebrödsdagar Sparavtalet.

De nya kontona i anslutning till avtalet syns i din webbank. I webbanken kan du också handla och flytta över sparkapital mellan olika placeringsobjekt. Du kan också ringa Danske Banks telefontjänst eller besöka Danske Banks kontor för att lämna order i samband med skötseln av dina placeringar.