Fonder

Med hjälp av vår breda utbud av fonder kan du utnyttja utvecklingen på den internationella placeringsmarknaden och vår belönade, högkvalitativa expertis och våra bästa samarbetspartners placeringskunnande står till ditt förfogande. Du kan välja såväl färdiga lösningar för placeringar och sparande som råd för självständiga och aktiva placerare.

Fonder omfattar

Ratkaisurahastot Sampo Pankista
Nyckelfonder
För att enkelt kunna spara behöver du bara en lönsam, professionellt förvaltad och väl spridd färdig lösning.

Läs mer om nyckelfonder
Lyhyen koron rahastot Sampo Pankista
Korta räntefonder
Våra korta räntefonder öppnar breda och intressanta vyer för dig på räntemarknaden.

Läs mer om korta räntefonder
Pitkän koron rahastot Sampo Pankista
Långa räntefonder
Långa räntefonder erbjuder en utmärkt avkastningspotential på längre sikt för ränteplaceraren.

Läs mer om långa räntefonder
Yhdistelmärahastot Sampo Pankista
Blandfonder
Med hjälp av våra blandfonder kan du spara och placera på både aktie- och räntemarknaden samtidigt.

Läs mer om blandfonder
Osakerahastot Sampo Pankista
Aktiefonder
Med hjälp av våra aktiefonder når du lätt och utan besvär den globala aktiemarknaden.

Läs mer om aktiefonder
Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sampo Pankista
Fonder med alternativa tillgångsslag
Med hjälp av fonder med alternativa tillgångsslag kan du effektivt sprida din placeringsportfölj.

Läs mer
Jatkuvan säästämisen ratkaisut Sampo Pankista
Regelbundet sparande
Med hjälp av månatligt fondsparande kan du med ett litet belopp bygga upp till och med ett betydande boägg för din framtid.

Läs mer om regelbundet sparande

Är du intresserad?

Mer om fondsparande
Mer information om våra fonder, våra Portfolio Managers nyaste publikationer, Basfakta för investerare -documents samt prislistan finner du på vår fond service. Bekanta dig med de många alternativen och välj det som passar dig bäst.

www.danskeinvest.fi
Bekanta dig med andra produkter