Aktier

Aktier är intressanta placeringsobjekt för placeraren och spararen som aktivt följer marknaden. Vi erbjuder dig en konkurrenskraftigt prissatt värdepappersförmedling, utmärkta verktyg och analyser, ett brett produktsortiment och 25 marknadsplatser världen över.

Bekanta dig med våra mångsidiga tjänster i Aktiebackarna och våra förmånliga förmedlingsprovisioner för handel inrikes och internationellt.

Produkter

Mutual funds
Aktiebackar
Aktiebackarna erbjuder omfattande placeringsverktyg för såväl den aktive aktieplaceraren som nybörjaren.

Läs mer om Aktiebackarna
Shares
Aktieplacering
Vi erbjuder en förmånlig aktieförmedling, utmärkta verktyg, ett brett produktsortiment och 25 marknadsplatser.

Läs mer om aktieplacering

Är du intresserad?

Bekanta dig också
Mer information om våra fonder, våra Portfolio Managers nyaste publikationer, förenklade fondbroschyrer samt prislistan finner du på vår fond service. Bekanta dig med de många alternativen och välj det som passar dig bäst.

www.danskeinvest.fi