Samhälle

Som stor bank spelar Danske Bank en viktig roll i det finländska samhället och har även betydelse som en viktig del av Danske Bank-koncernen.

Att följa lagstiftningen samt iaktta god banksed är en oundviklig del av en framgångsrik och långsiktig bankverksamhet. Förutom att ha en formellt högklassig verksamhet, strävar Danske Bank efter att uppnå en ställning som tillförlitlig samarbetspartner bland intressentgrupper, samt att på ett hållbart sätt satsa på framtidens tillväxtförutsättningar.Talousosaaminen (Financial Literacy)

Barn och ungas roll inom konsumtionsvärlden är mer central än någonsin. Nya produkter dyker upp på marknaden ständigt, nya betalsystem tas i bruk och mer och mer kampanjer vädjar till barn och ungas pengar.

Samtidigt visar undersökningarna att barn och unga inte har tillräckligt ekonomiskt kunnande för att göra rationella beslut i olika situationer som gäller pengar.

Danske Bank vill befrämja barn och ungas ekonomiska kunnande genom Taloustaito-projektet.
Taloustaito-projektet innehåller fyra interaktiva webbplatser, som är till för att hjälpa barn och unga att öka sitt ekonomiska kunnande. Webbplatserna kan användas antingen självständigt eller tillsammans med föräldrarna eller lärare.

Rahalaakso
Control Your Money
Dream On
Talousosaaminen