Samhällsansvar

Danske Bank vill utöva en lönsam och hållbar verksamhet som fokuserar sig på kunden. I affärsverksamheten följer vi Danske Bank-koncernens gemensamma värderingar och principer, varav en av de centralaste tankarna är att vara den bästa lokala bankpartnern. 

Danske Bank strävar efter att bygga upp långvariga kundrelationer, som mer utgår ifrån att erbjuda hållbara och gemensamt uttänkta lösningar, än att sälja enskilda produkter.

Danske Bank vill vara en lockande arbetsplats, som förutom krävande utmaningar även erbjuder möjligheter med tanke på medarbetarnas egen livssituation. Danske Bank vill även vara med och utveckla de organisationer, där banken verkar. Bankens finländska rötter blir inte bortglömda i den internationella verksamhetsmiljön.

Danske Banks verksamhetskoncept

Kunder
Danske Banks verksamhetskultur grundar sig på service i flera kanaler och på betoning av den nytta som kunder får.

Läs mer
Personal
Ramarna för en kundfokuserad verksamhet byggs upp i samarbete med en kompetent och motiverad personal.

Läs mer
Samhälle

Danske Bank vill befrämja barn och ungas ekonomiska kunnande genom Financial Literacy-projektet.

Läs mer

Miljö

Inom Danske Bank sköts affärsverksamheten så att även miljön och behoven av en hållbar utveckling beaktas.

Läs mer

Leverantörer

Information till företag som levererar service eller producter till Danske Bank.

Läs mer