Cookies

Integritetsskydd och användning av cookies på Danske Banks webbplats och i bankens lösningar för självbetjäning

Hur använder vi dina uppgifter när du kontaktar oss via vår webbplats?

Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller t.ex. din mobiltelefon. Med hjälp av cookies kan vi känna igen din dator och får information om vilka sidor du har besökt och vilka funktioner du har använt med datorn eller någon annan enhet. Cookies samlar inte information om t.ex. vem du är och var du bor. De kan inte heller sprida virus eller andra skadliga program.

Ändamål
Vi använder den information som vi får via cookies för sedvanlig verksamhet och för olika lösningar som vi erbjuder våra kunder. Dessutom använder vi cookies för statistikföring i olika syften, t.ex. för att utveckla vår webbplats och för att anpassa användarupplevelsen enligt dina preferenser. Vi använder också vissa cookies för marknadsföringsändamål.

Cookies kan inte användas för att fastställa din identitet, men vi kan kombinera uppgiften om vilka webbsidor du besökt med andra uppgifter som vi samlat in om dig. Vi använder dessa uppgifter i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning.

När du loggar in på någon av våra lösningar för självbetjäning, såsom webbanken, lagrar vi information om när du besökt vår webbplats och vilka sidor du tittat på. Vi använder uppgifterna för att göra våra rådgivningstjänster och vår marknadsföring så betydelsefull för dig som möjligt. Vi använder uppgifterna endast, om du godkänt användningen av cookies. Notera ändå att sessionscookies används i vilket fall som helst, eftersom de behövs för att du ska kunna utnyttja våra självbetjäningslösningar.

Under punkten ” Typer av cookies” finns mer information om de cookies som vi använder.

Om du vill förhindra användningen av cookies, kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Om cookiefunktionen inaktiveras kan det emellertid också förhindra användningen av våra självbetjäningslösningar eller andra funktioner, där enskilda sidor behöver komma ihåg dina inställningar och val.

Typer av cookies
När du besöker vår webbplats eller använder våra lösningar för självbetjäning, får vi med hjälp av cookies upplysningar om dig. Sådana uppgifter är bl.a.

  • vilka Danske Banks sidor du besökt samt datum och klockslag
  • vilken webbläsare du använt
  • skärmens upplösning
  • operativsystem
  • från vilken sida du kommit till vår webbplats
  • Vilken Java-version du använt

Vi kan lägga till följande cookies på din dator när du besöker vår webbtjänst:

​Namn ​Typ Omfattning​​ Syfte​ ​Klassificering
​s_cc Session Global Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
s_sq Session Global Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
s_sv_sid Session ​Global​ ​Statistikföring Kat. 2-functionella cookies
s_vi Permanent ​Global​ ​Statistikföring Kat. 2-functionella cookies
​​BrowserDetectCookieTest Permanent ​Lokal Kontrol av datorns beredskap för nätbank ​Kat. 1-tekniska cookies
PopupShown Permanent ​Global​ ​Räkna antalet popupfönster som visats Kat. 1-tekniska cookies
CustomerSegment Permanent ​Global​ ​Komma ihåg kundsegment (person eller företag) Kat. 1-tekniska cookies
QST (third-party cookie) Permanent ​Lokal ​Användarundersökning Kat. 1-tekniska cookies
​QSI_HistorySession ​Session ​Lokal ​​Användarundersökning Kat. 2-functionella cookies
​QSI_SI_intercept ​Permanent ​Lokal ​​Användarundersökning ​Kat. 2-functionella cookies
​c (third-party cookie) ​Permanent ​Lokal ​Marknadsföring Kat. 2-functionella cookies
​cid (third-party cookie) ​Permanent ​Lokal ​Marknadsföring ​Kat. 2-functionella cookies
​uid (third-party cookie) ​Permanent ​Lokal ​Marknadsföring ​Kat. 2-functionella cookies
​mbox ​Permanent ​Lokal ​Förbättring av innehåll ​Kat. 2-functionella cookies
​hl1 ​Permanent ​Lokal Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
​hl2 ​Permanent ​Lokal Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
​hl3 ​Permanent ​Lokal Statistikföring Kat. 2-functionella cookies
​hl4 ​Permanent ​Lokal Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
​hl5 ​Permanent ​Lokal Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
​cl1 ​Permanent ​Lokal Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
​cl2 ​Permanent ​Lokal Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
​cl3 ​Permanent ​Lokal ​Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
​cl4 ​Permanent ​Lokal Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
​cl5 ​Permanent ​Lokal Statistikföring ​Kat. 2-functionella cookies
​AMCV_AdobeOrg ​Permanent ​Lokal ​Videostatistik Kat. 2-functionella cookies
​demdex (third-party cookie) ​Permanent ​Lokal ​Videostatistik Kat. 2-functionella cookies
​EG-S-ID ​Session ​Lokal ​Chat och chattstöd ​​Kat. 1-tekniska cookies
​EG-U-ID ​Permanent ​Lokal ​Chat och chattstöd ​​Kat. 1-tekniska cookies
​JSESSIONID ​Session ​Lokal ​Chat och chattstöd ​Kat. 1-tekniska cookies
​MV9VSWQx (third-party cookie) ​Permanent ​Lokal ​Chat och chattstöd ​Kat. 2-functionella cookies
​RUc4MTU3MjcxMI9TSWQx (third-party cookie) ​Session ​Lokal ​Chat och chattstöd Kat. 2-functionella cookies


Förklaring av termer

1. Typer av cookies

Temporära cookies eller sessionscookies: När du öppnar webbläsaren lagras dessa cookies på din dator så länge som du är uppkopplad. De försvinner automatiskt när du stänger webbläsaren.

Permanenta cookies: Dessa cookies lagras för en längre tid och finns kvar i ditt system under en bestämd tid eller tills du raderar dem.

2. Omfattning

Globala and lokala cookies
Globala cookies kan finnas på vilken sida som helst på vår webbplats.

Lokala cookies används endast på vissa utvalda webbsidor.

3. Ändamål

Statistikföring - Adobe Analytics: Danske Bank använder verktyget Adobe Analytics för statistikanalyser. Läs mer om sekretesspolicyn i Adobe Analytics sekretessbeskrivning.

Användarundersökning – Qualtrics (QST – tredjepartscookies): Danske Bank använder för kundundersökningar Qualtrics verktyg Research Suite och Site Intercept. För sekretesspolicyn hänvisar vi till Qualtrics sekretessbeskrivning.

Marknadsföring (tredjepartscookies): Vi använder dessa cookies för uppföljning av användning över flera sidor. Vi kan använda den information som vi samlat in t.ex. för att sammanställa användarprofiler på basis av sökningar och besök på våra sidor. Anonyma data kan delas med tredje part. Inga personliga uppgifter lagras.

Förbättring av innehåll: Dessa cookies gör det möjligt för oss att erbjuda användarna det innehåll som är mest relevant för dem.

Chatt och chattstöd (MV9VSWQx och RUc4MTU3MjcxMl9TSWQx – tredjepartscookies): Dessa cookies gör det möjligt för oss att med hjälp av chattverktyg diskutera med användarna och erbjuda användarna hjälp i anslutning till de sidor som de besökt.

Video statistik – Adobe Analytics (demdex – tredjepartscookies): Danske Bank använder för statistikanalyser verktyget Adobe Analytics. Läs mer om sekretesspolicyn i Adobe Analytics sekretessbeskrivning.

4. Klassificering

Kategori 1 - tekniska cookies
Med hjälp av dessa cookies fungerar en funktion eller sida delvis eller i sin helhet. De används t.ex. för chatt- och stödfunktionerna och i svarsblanketter.

Kategori 2 - funktionella cookies
Dessa cookies säkerställer att våra system fungerar optimalt. De gör det möjligt för oss att på basis av statistik och innehållsutveckling visa de sidor som är mest relevanta för användarna.

Att ta bort cookies
Du kan ta bort enskilda cookies eller samtliga cookies på en gång i alla webbläsarprogram.

Det görs på olika sätt beroende på vilken webbläsaredu har. Kom ihåg att ta bort cookies från alla webbläsare som du använt.

Facebook, Twitter and LinkedIn (tredjepartscookies)
En del av våra webbsidor har en funktion, där du kan skicka en länk från sidan eller använda Gilla-knappen i Facebook, Twitter och LinkedIn. Notera att Facebook, Twitter och LinkedIn får teknisk information om ditt webbläsarprogram, din IP-adress och de sidor som du besökt, om du skickar en länk till dem eller använder Gilla-knappen. Vid användningen av ovan nämnda tjänster tillämpas cookiepolicyn för respektive tjänst. Mer information hittar du på:

Facebook
Twitter
Linkedin