Copyright

Danske Bank A/S har producerat materialet som publiceras på dessa webbsidor. Därför innehar Danske Bank A/S, Danske Bank A/S eller ett annat företag som hör till samma koncern som Danske Bank A/S all upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter som hör till dessa webbsidor, om det inte uttryckligen på webbsidorna anges att dessa rättigheter tillhör tredje part.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av banken.

Man får inte citera eller offentligt sprida materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av banken. Om banken ger tillstånd att citera och/eller offentligt sprida materialet,

- får materialet användas endast i sakliga sammanhang och i enlighet med lag, myndighetsföreskrifter och god sed
- som källa för materialet ska anges Danske Bank A/S.

Kontaktinformation för den kontaktpunkt som avses i 21 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster är: 
Danske Bank A/S/Kommunikation, PB 1568, Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK