Riskhantering och penningmarknader

Det finns alltid risker med företagsverksamhet och när de slår in kan det innebära ekonomiska förluster. Realistiska planer och förebyggande åtgärder är en viktig del av riskhanteringen. En god ekonomiförvaltning och hållbar budgetering minskar likviditetsriskerna för ditt företag.

Man kan även hantera risker genom att planera finansieringen. Företagets investeringar måste dimensioneras i förhållande till dess resurser. Med riskhanteringen kan man jämna ut säsongsbundna fluktuationer och möjliggöra tillväxten för ditt företag. Bekanta dig med riskhanteringen och våra penningmarknadsprodukter.

Riskhantering och penningmarknaden omfattar

Hantering av valutarisken
Om ditt företag säljer eller köper i valuta, löper ditt företag en valutarisk, som det lönar sig att skydda sig mot ordentligt.

Läs mer
Hantering av ränterisken
Med ett ränteskydd kan du hantera balansriskerna samt minska fluktuationen i kassaflödet i ditt företag.

Läs mer
Hantering av råvarurisken
Det är svårt att förutspå förändringar i råvarupriserna, men ditt företag kan skydda sig mot dem med råvaruderivat.

Läs mer
Penningmarknadsprodukter
Penningmarknaderna erbjuder kortfristig finansiering för ditt företag samt företags-, kommun- och bankrisker i 1–12 månader.

Läs mer
Marknadsöversikter
Bekanta dig med Danske Bank Markets och Danske Research dags-, vecko- och månadspublikationer.

Läs marknadsöversikterna
Valutakurser
Här ser du Danske Banks valutakurser.

Valutakurser

Se även

Bekanta dig även med placeringsprodukterna

Vi erbjuder heltäckande placeringstjänster för ditt företag.

Bekanta dig med placeringarna
Bekanta dig med Markets Online
Bekanta dig med handelsverktyget där du enkelt kan handla med valuta och aktier och på penningmarknader via ditt företags webbank (fordrar Business Online).

Bekanta dig med Markets Online
Bekanta dig med Business Online