Riskienhallinta

Riskienhallinta

Tunnista yrityksesi riskit ja löydä avullamme sopivat ratkaisut niiden hallintaan

 
  • Pysy ajan tasalla riskienhallinnassa
  • Suojaudu kausi- ja valuuttakurssivaihteluilta
  • Hyödynnä alhainen korkotaso ja suojaudu koronnousuilta

Esittely

Finanssiriskeihin varautuminen on tärkeä osa yrityksesi johtamista ja kassavirran ennakointia. Meidän tehtävämme on toimia yrityksesi apuna eri riskien tunnistamisessa ja löytää markkinoilta sopivimmat ratkaisut niiden hallintaan.

Yrityksesi finanssiriskeihin vaikuttavat markkinatekijät ovat erilaisia liiketoiminnan luonteesta riippuen. Voit yritystoiminnassasi törmätä kausivaihteluiden, ulkomaankaupan tai maailmanmarkkinahintojen muutoksista aiheutuviin riskeihin. Jos sinulla on vientiä ja tuontia harjoittava yritys, on valuuttariskeiltä suojautuminen tärkeää.

Finanssimuuttujat muodostavat kokonaisuuden, jossa yrityksesi on onnistuneella riskeihin varautumisella ja markkinoiden toimintaa taitavasti hyödyntämällä mahdollista saavuttaa selkeitä kilpailuetuja.

Tutustu alla valuutta-, korko- ja hyödykeriskituotteisiin ja löydä itsellesi sopiva tuote tai sovi tapaaminen yrityksesi riskinhallinta kartoitukseen.

 

 

Tuotteet

Valuuttariskin hallintaa
Jos yritykselläsi on valuuttamääräisiä ostoja tai myyntejä, yritykselläsi on valuuttariskiä, jolta kannattaa suojautua huolellisesti esimerkiksi valuuttatermiinillä tai valuutanvaihtosopimuksella.

Valuuttatermiini Valuuttatermiini kiinnittää valuuttakurssin. Jos yritykselläsi on tuloja tai maksuja muussa valuutassa kuin euroissa, on valuuttakurssien muutoksilla aina vaikutusta yrityksesi kassavirtoihin. Valuuttatermiinillä voit varmistaa ostettavien tai myytävien valuuttojen kurssin kiinnittämällä se jo etukäteen. Termiini-sopimuksella sitoudut valuutanvaihtoon sovittuna päivänä, sovittuun kurssiin.
NDF NDF on ei-vapaasti vaihdettavien valuuttojen kurssiriskin suojaamiseen soveltuva termiinikaupan kaltainen tuote. Sen avulla yrityksesi voi suojautua useiden Etelä-Amerikan ja Aasian valuuttojen kurssiliikkeiltä. Esimerkkinä Brasilian real ja Korean won. NDF-kauppaan ei liity valuuttojen toimitusta, vaan kauppa selvitetään viralliseen fixing-kurssiin.
Valuuttaoptio Mikäli yrityksesi haluaa suojautua valuuttojen epäedullisilta kurssiliikkeiltä, mutta hyötyä mahdollisista suotuisista kurssiliikkeistä, valuuttaoptio on oikea ratkaisu. Valuuttaoptiota ostettaessa yritykselläsi on oikeus, muttei velvollisuutta ostaa tai myydä haluttua valuuttaa ennalta sovittuun hintaan ennalta sovittuna ajankohtana.
Valuutanvaihtosopimus Jos yritykselläsi on esimerkiksi euromääräinen laina, jota halutaan hoitaa valuuttakassa-virralla (ulkomainen tytäryhtiö) toisin sanoen halutaan vaihtaa euromääräinen laina valuuttalainaksi, valuutanvaihtosopimuksella voidaan vaihtaa lainan valuuttapääoma toiseen, kiinnittää korkomaksujen, lyhennysten ja pääomanvaihdon valuuttakurssi.

Valuuttakurssit


Korkoriskin hallintaa
Korkojen muutoksista aiheutuvat riskit ovat sitä suurempia, mitä enemmän yritykselläsi on taseessaan velkaa. Asiantuntijamme auttavat yrityksesi korkoriskien kartoittamisessa sekä neuvovat, miten sitä voidaan rajoittaa tai poistaa korkojohdannaisten avulla. 

Korkokatto
Korkokatolla viitekorolle voi asettaa ylärajan. Korkokaton ostamalla yrityksesi tietää korkeimman mahdollisen viitekoron arvonsa sopimusajalle. Viitekoron laskiessa yrityksesi hyötyy alemmista viitekoron tasoista. Yhdellä korkokattosopimuksella voidaan suojata yksi tai useampi laina.
Korkoputki
Korkoputkisopimuksella voit asettaa viitekorolle ala- ja ylärajan. Korkoputken ostamalla yrityksesi tietää vaihteluvälin viitekorolleen sopimusajalle: viitekorko ei nouse ylärajan yli, muttei myöskään laske alle alarajan. Yhdellä sopimuksella voi suojata yksi tai useampi laina.
Koronvaihtosopimus
Koronvaihtosopimus kiinnittää koron. Koronvaihtosopimuksella yrityksesi voi lisätä rahoituskustannusten ennakoitavuutta ja suojautua mahdolliselta viitekoron nousulta, sillä vaihtuvakorkoisen lainan viitekorko on mahdollista kiinnittää määräajaksi erillisellä koronvaihtosopimuksella. Yhdellä sopimuksella voi suojata yksi tai useampi laina.

 

Valuuttakurssit
  Seteleiden myyntikurssi - Päivitetty