Danske Bank Oyj -konserni tammi–kesäkuu 2017: Vakaa tulos kaikissa liiketoiminnoissa

20.7.2017
 
Danske Bank Suomen* kaikkien ydinliiketoimintojen vakaa tuloskehitys jatkui tammi–kesäkuussa 2017. Suomen talous kasvoi aiemmin ennustettua nopeammin, ja pankin luotonanto niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin kasvoi. Luotonanto pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille kasvoi 6 prosenttia, ja kysyntä jakautui tasaisesti eri toimialojen kesken. Kuluttajien asuntolainojen kysyntä säilyi ennätyksellisen korkealla tasolla, ja uusien asuntolainojen volyymi kasvoi 13 prosenttia edellisvuodesta.
 
Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot olivat 324,8 miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa 2017 (316,9 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2016), 3 prosenttia vertailukautta enemmän. Kasvu johtui pääasiassa korkokatteen parantumisesta. Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuoden tasolla, ja voitto ennen veroja kasvoi 6 prosenttia 138,7 miljoonaan euroon.
”Vakaa tuloskehitys jatkui kaikissa liiketoimintayksiköissämme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Korkokatteen kehitys on hyvällä uralla. Positiivisen kehityksen taustalla on lainanannon kasvu yhdessä alentuneiden rahoituskustannusten kanssa”, sanoo Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja Risto Tornivaara.
 
Mobiilimaksamisen kehitys oli positiivista vuoden alkupuoliskon aikana. MobilePay-latausten määrä kasvoi yli 50 prosenttia yli 500 000:een. Suomen ensimmäisen pienyrityksille suunnatun mobiilimaksuratkaisun lanseeraus sekä uusi yhteistyösopimus, joka toi MobilePayn maksutavaksi 10 000 verkkokauppaan, vahvistivat MobilePayn asemaa Suomen johtavana mobiilimaksamisen ratkaisuna.
 
*Sisältää Danske Bank Oyj – konsernin ja Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin.
 

Danske Bankin Suomen toimintojen avainluvut
​Danske Bank Oyj:n ohella Danske Bankin Suomen toiminnot kattavat Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin. ​ ​ ​ ​
Milj. € ​1-6/2017 1-6/2016​2016​ Muutos 1-12/
2016​
Korkokate ​178,1 161,3 10,4 %​ ​331,5
​Nettopalkkiotuotot ​126,8 132,5 ​-4,3 % ​257,8
​Arvopaperi ja valuuttatoiminnan nettotuotot ​13,1 ​17,9 ​-26,8 % ​16,4
​Muut tuotot ​6,8 ​5,2 ​30,4 % ​12,2
​Tuotot yhteensä ​324,8 ​316,9 ​2,5 % ​617,9
​Liiketoiminnan kulut ​184,1 ​183,5 ​0,3 % ​375,4
​Voitto ennen arvonalentumistappioita ​140,7 ​133,4 ​5,5 % ​242,5
​Arvonalentumistappiot luotoista ​2,0 ​2,2 ​-22,6 % ​1,3
​Voitto ennen veroja ​138,7 ​130,8 ​6,0 % ​241,2
​Kulu/tuotto -suhde (C/I), % ​56,7 % ​57,9 % ​-1,2 % ​60,8 %
​Luottokanta ​22 102,5 ​21 552,0 ​2,6 % 21 397,3
​Talletukset ​20 269,5 ​19 035,1 ​6,5 % ​​18 576,8
 
​Danske Bank Oyj -konsernin avainluvut
​Milj. € 1-6/ 2017​ 1-6/ 2016​ Muutos​ 1-12/
2016​​
Korkokate ​158,1 145,8 8,4 % ​296,1
​Nettopalkkiotuotot ​113,8 ​116,4 ​-2,2 % ​230,3
​Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot ​12,0 ​16,8 ​ -28,6 % ​14,4
​Muut tuotot ​11,9 ​10,1 ​ 17,7 % ​22,4
​Tuotot yhteensä ​295,8 ​289,1 ​2,3 % ​563,1
​Liiketoiminnan kulut ​173,5 ​170,8 ​1,6 % ​351,7
​Voitto ennen arvonalentumistappioita ​122,3 ​118,3 ​3,3 % ​211,5
​Arvonalentumistappiot luotoista ​2,1 ​2,6 ​-19,6 % ​1,2
​Voitto ennen veroja ​120,2 ​115,7 ​ 3,9 % ​210,3
​Kulu/tuotto -suhde (C/I), % ​58,7 % ​59,2 % ​-0,5 % ​62,4 %
​Oman pääoman tuotto, % ​7,5 % ​7,5 % ​0,0 % ​6,7 %
​Vakavaraisuussuhdeluku, %* ​21,8 % ​19,5 % ​2,3 % ​20,0 %
​Ydinpääoma (CET), %* ​21,8 % ​18,6 % ​3,2 % ​19,2 %
​Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa ​1 588 1 736 ​-8,5 % ​1 594
​Luottokanta ​20 912,3 ​20 309,2 ​ 3,0 % 20 235,1
​Talletukset ​17 700,8 ​17 065,2 ​ 3,7 % ​16 635,5
​Oma pääoma ​2 562,0
​2 550,3
​ 0,5 % ​​2 626,2
​Taseen loppusumma ​29 827,0 30 174,6 ​-1,2 % ​28 926,1

*Danske Bank Oyj:n kauden voittoa verojen jälkeen ei ole luettu mukaan ensisijaisten omien varojen vapaaseen pääomaan vakavaraisuuslaskennassa kesäkuun lopussa 2017.
Lehdistötiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu.
 
Danske Bank Oyj julkaisee vain yhden osavuosikatsauksen 2017. Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan PDF-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Konsernin vuoden 2017 tilinpäätös julkaistaan 2.2.2018.

Näkymät vuodelle 2017
Suomen talouden kasvun odotetaan jatkuvan vaatimattomana 2017–2018 ja korkotason, erityisesti lyhyiden korkojen, odotetaan pysyvän alhaisena myös 2017 toisen vuosipuoliskon aikana.
 
Odotamme luotonannon niin henkilö- kuin yritysasiakkaille jatkavan kasvua vuoden 2017 aikana ja näin korkokatteen sekä tuottojen yhteensä odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.
 
Liikekulujen odotetaan olevan hieman alemmalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, sillä pankin tavoitteena on edelleen parantaa kustannustehokkuuttaan ja toimintaprosessejaan. Kaiken kaikkiaan odotamme, että voitto ennen veroja vuodelle 2017 on hieman korkeampi kuin vuonna 2016.

Toimintojen sulautuminen Suomessa
Kuten vuosikertomuksessa 2016 on kuvattu, Danske Bank -konserni on ryhtynyt toimenpiteisiin yhdistääkseen Suomen pankkitoimintonsa Danske Bank A/S Helsingin sivuliikkeeseen. Sulautuminen etenee suunnitellusti ja Danske Bank on hakenut vaaditut hyväksynnät. Sulautumisen taustalla on organisaation selkeyttäminen. Muutos olisi luonteeltaan lähinnä tekninen, eikä sillä olisi vaikutusta siihen, miten palvelemme asiakkaitamme. Toimintojen sulautuminen ei vaikuttaisi myöskään työntekijöihimme.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj, puh. 010 546 6675