PS-tili on suosituin
eläkesäästämismuoto

4.4.2011

PS-tilit ovat saamasta kritiikistään huolimatta nousseet uusien säästäjien keskuudessa suositummaksi eläkesäästämismuodoksi kuin vapaaehtoiset eläkevakuutukset. Sampo Pankki odottaa verotuetun PS-säästämisen vauhdittuvan jatkossa pääoma- ja osinkoveron korotusten myötä.

Huhtikuun alussa tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun ensimmäiset uuden pitkäaikaissäästämislain mukaiset PS-tilit avattiin. PS-tilien myötä suomalaiset ovat voineet kartuttaa eläketurvaansa sijoittamalla rahastoihin, osakkeisiin, joukkolainoihin ja talletuksiin ilman, että tuotoista tarvitsee maksaa veroa säästöaikana.

PS-tilit ovat saaneet osakseen kritiikkiä, mutta Sampo Pankin Varallisuudenhoidon johtaja Kimmo Laaksonen on silti tyytyväinen uuden pitkäaikaissäästämismuodon ensimmäisen vuoden kokemuksiin. Sampo Pankki on PS-tileissä selkeä markkinajohtaja. Vuoden aikana Sampo Pankissa avattiin 6 000 PS-tiliä.

- Olemme saaneet asiakkailtamme paljon myönteistä palautetta. Meidän PS-tilillä on laaja sijoitusvalikoima, säästämismalli on läpinäkyvä, helposti ymmärrettävä eikä siitä peritä mitään ylimääräisiä hoitokuluja.

Osinkoveron nosto hyödyttää PS-säästäjää

Laaksosen mukaan alalla odotettiin PS-säästämiseltä enemmän, kun vertailupohjana oli, miten asi-akkaat olivat sijoittaneet vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin aiempina vuosina. Osa kritiikistä johtuukin ehkä huonosta myynnistä tai myyntihaluttomuudesta eikä itse tuotteesta.

- Sinällään ei ollut mikään yllätys, että PS-säästäminen yleistyy hitaasti. Säästämismuotojen vertailu on koettu vaikeaksi ja uuteen malliin on kohdistunut siksi epäilyjä, arvioi Laaksonen.
 
Seuraava hallitus on aikeissa nostaa pääoma- ja osinkoveron tasoa 30 prosenttiin. Laaksonen ei pidä verokannan nostoa PS-säästäjän kannalta ongelmana, vaan päinvastoin. Pääomaveron korotus parantaa PS-säästämisen suhteellista asemaa tavallisiin osakesäästäjiin verrattuna, koska PS-tililtä saadut tuotot voi sijoittaa edelleen ilman 30 prosentin osinkoveroa.

Laaksonen: PS-säästöjen nostolle kiinteä 28 % vero

PS-säästämisestä käytävää keskustelua on Laaksosen mukaan leimannut epävarmuus säästöjen verokohtelusta niiden nostohetkellä eläkeiän koittaessa.

- Tuleva hallitus voisi verokohtelun selkiyttämiseksi muuttaa lakia niin, että PS-säästöjen nostoa verotettaisiin kiinteällä verokannalla, esimerkiksi 28 tai 30 prosentilla. Tämä vähentäisi PS-säästämiseen liittyvää turhaa epävarmuutta, ehdottaa Laaksonen.

Kokonaisuutena PS-järjestelmä on Laaksosen mukaan edullinen tapa säästää eläkepäiviä varten. PS-tilit ovat tuoneet toivottua kilpailua pitkäaikaisäästämiseen, ja ne ovatkin ohittaneet suosiossa perinteiset vapaaehtoiset eläkevakuutukset. Viime vuonna huhti-joulukuussa avattiin yli 9 800 uutta PS-tiliä, kun vastaavana aikana uusia eläkevakuutuksia otettiin noin 8 400 kappaletta.
 
- PS-tilit ovat tulleet jäädäkseen. Varautuminen eläkeajan oman elintason turvaamiseen on tärkeää ja taloudellisesti kannattavaa, kannustaa Laaksonen.


Lisätietoa:
Kimmo Laaksonen, johtaja, Sampo Pankki, Varallisuudenhoito, puh. 050 324 5006

 

 5 faktaa PS-säästämisestä
  • PS-tilin säästöt ovat verovähennyskelpoisia 5000 euroon asti/vuosi. Verovähennys on 28 % eli enintään 1400 euroa. Varoja voi sijoittaa pitkäaikaissopimuksessa rahastoihin, osakkeisiin, talletuksiin ja joukkolainoihin.
  • Kaikki sijoitusten tuotot ovat säästämisaikana verovapaita. Vasta nostoja verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaan.
  • Melkein kolmannes PS-säästäjistä on 26–34 –vuotiaita.
  • Pitkäaikaissäästäjien kolme suosituinta kotimaista osaketta ovat Nokia, Sampo ja Fortum.
  • Kotimaiset osakkeet ovat suosituin PS-säästäjän sijoituskohde heti sijoitusrahastojen jälkeen.