Neljäsosalla yrityksistä usein
virheitä laskuissa

10.3.2011

44 % yrityksistä ei seuraa laskutuksen kustannuksia

Peräti neljäsosalla yrityksistä ja julkisyhteisöistä kuluu huomattavasti aikaa laskutuksen virheiden ja puuttuvien tietojen selvittelyyn ilmenee Sampo Pankin, Logican ja Intrum Justitian toteuttamasta sähköisen laskutuksen ja maksujen valvonnan tutkimuksesta. Tutkimukseen vastanneet uskovat sähköisen laskutuksen osuuden nousevan merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Sampo Pankki, Logica ja Intrum Justitia tutkivat vuoden 2010 lopulla yritysten ja julkisyhteisöjen sähköisen laskutuksen ja maksuvalvonnan nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä.

Neljäsosalla virheiden selvittely arkipäivää

Tutkimukseen osallistuneista organisaatioista neljäsosalla kuluu merkittävästi aikaa laskutuksen virheiden ja puuttuvien tietojen selvittelyyn.

- Myynti- ja ostolaskujen käsittelyssä virheiden selvittelyä on usein tai se on osa päivittäistä rutiinia 38 % julkisyhteisöistä ja 27 % yrityksistä. Virheiden määrän vähentäminen onkin organisaatioille yksi tärkeimmistä sähköiseen laskutukseen kannustavista tekijöistä, sanoo johtaja Matti Villikka Sampo Pankista.

- Sähköistäminen vähentää selvittelytyötä, kun manuaalisia työvaiheita voidaan karsia. Kerralla oikein tuotetut laskut ovat keskeinen tekijä hyvälle asiakastyytyväisyydelle, jatkaa johtaja Pekka Bau Logicasta.

Vaikka kustannukset ovat tutkimuksen mukaan organisaatioille yksi tärkeimmistä perusteista kehittää laskutusta, ei laskutuksesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia useissa organisaatiossa seurata.

- Noin puolet kaikista organisaatioista ei seuraa laskutuksen kustannuksia säännönmukaisesti tai ei osaa sanoa kuinka heillä kustannuksia seurataan. Vasta kun kaikki laskutuksen prosesseista koituvat kustannukset ovat organisaatioiden tiedossa, voidaan arvioida toimintamallien tehokkuus ja valita oikea laskutusratkaisu,  kertoo Bau.

Myös maksujen valvonnassa virheitä

Tutkimukseen osallistuneista organisaatioista 70 % hoitaa maksuvalvonnan itse ja on nykyisiin toimintamalleihin suhteellisen tyytyväinen. Tyytyväisyys on korkealla tasolla huolimatta siitä, että myös maksujen valvonnassa useilla organisaatioilla kuluu huomattavasti aikaa virheiden ja ongelmien selvittelyyn.

- Kaikkiaan 30 % vastaajista selvittelee maksuvalvonnan virheitä ja ongelmia usein tai se on osa päivittäistä rutiinia. Tästä seuraa, että maksuvalvonnan päätavoite, eli myyntisaamisten kiertono-peuden parantaminen, ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo johtaja Juha Iskala Intrum Justitiasta.  

50 % laskuista verkkoon kolmen vuoden kuluessa

Puolet tutkimuksen vastaajista ennakoi sähköisen laskutuksen osuuden kasvavan voimakkaasti seuraavan kolmen vuoden aikana. 

- Noin puolet vastanneista organisaatioista arvioi sähköisen laskutuksen osuuden olevan kolmen vuoden päästä yli 50 % koko laskutusmäärästä. Tällä hetkellä luku on alle 10 %. Toteutuakseen tämä tavoite edellyttää organisaatioilta rivakoita toimenpiteitä, erityisesti laskutettavien asiakkaiden sähköiseen laskuun kannustamisessa, toteaa Villikka.

Intrum Justitia, Logica ja Sampo Pankki kannustavat asiakkaitaan siirtymään kokonaisvaltaisiin sähköisen laskutuksen prosesseihin. Kolmen toimijan yhteistyössä tuottama Invox-laskutuspalvelu kattaa laskutus-, reskontra-, muistutus- ja perintäpalvelun. Ratkaisuun kuuluvat sekä laskujen välitys että niiden arkistointi ja esilläpito.

Sähköisen laskutuksen ja maksuvalvonnan nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä selvittävää tutkimusta varten haastateltiin 54 yrityksen ja julkisyhteisön johtoa sekä laskutuksesta vastaavia avainhenkilöitä.

Lisätietoja:
Sampo Pankki, johtaja Matti Villikka, puh. 010 546 7853
Logica, johtaja Pekka Bau, puh. 050 562 6683
Intrum Justitia, johtaja Juha Iskala, puh. 09 2291 1610

 

Sampo Pankki on osa Danske Bank -konsernia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. Sampo Pankilla on yli 1,1 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 100 000 yritys- ja yhteisöasiakasta. Yhteensä Danske Bank -konsernilla on yli viisi miljoonaa asiakasta ja se tarjoaa kattavat palvelut 14 eri maassa.

Logica on IT-palveluyritys, joka yhdistää ihmiset, liiketoiminnan ja teknologian mahdollisuudet. Palveluksessamme on 39 000 henkilöä, joista Suomessa 3 100. Konsultoimme asiakkaitamme toiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Asiakkainamme on johtavia eurooppalaisia yrityksiä ja julkishallintoa. Sitoudumme pitkään yhteistyöhön ja perehdymme asiakkaidemme toimintaan. Innovatiivisten palveluiden avulla tuotamme asiakkaillemme arvoa. Logica on listattu Lontoon ja Amsterdarmin pörsseissä. Lisätietoja www.logica.fi ja www.logica.com.

Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava asiakashallintapalveluiden asiantuntija, joka parantaa palveluillaan toimeksiantajiensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Sen palveluksessa on 3 100 henkilöä 22 maassa, ja sen liikevaihto on 394,7 miljoonaa euroa. Suomessa Intrum Justitialla on 360 työntekijää. www.intrum.fi.