Asuntomarkkinoiden seuraava
vuosipuolisko: myynti
käy, hinnat eivät karkaa

12.4.2011

Kiinteistömaailman 34. Kiinteistönvälittäjäbarometri

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2011 tehtiin hieman enemmän asuntokauppoja kuin vuosi sitten. Kiinteistömaailman Kiinteistönvälittäjäbarometrissä lähes kaikki vastanneet välittäjät arvioivat, että ostajat ovat tällä hetkellä normaalia hintatietoisempia. Nykyisten ennustusten mukainen korkotason nousu ei hyydytä asuntomarkkinoita, mutta leikkaa hintojen nousulta terän, toteaa toimitusjohtaja Tommi Rytkönen.

Keväisin ja syksyisin julkaistava, Suomen kattavin asuntokauppaa mittaava barometri, Kiinteistömaailman Kiinteistövälittäjäbarometri on toteutettu nyt 34. kerran. Maalis-huhtikuussa 2011 toteutettuun kyselyyn on antanut näkemyksensä yhteensä 514 asuntokaupan ammattilaista 58 eri paikkakunnalta.

Myyntiaikojen ennakoidaan lyhenevän

Yleisimmin kaupankäynnin kohteena oleva asuntotyyppi on käytetty kerrostalokaksio, ja se kuvaa markkinoiden muutoksia parhaiten. Pienasuntojen osalta lähes joka toinen (48 %) kyselyyn vastannut välittäjä ennakoi myyntiaikojen pysyvän nykylukemissa, kun taas 41 prosenttia vastaajista arvioi kaupankäynnin nopeutuvan lähitulevaisuudessa. Eniten pienasuntojen myyntiaikojen lyhenemiseen uskovat pohjois- (54 %) ja itäsuomalaiset (49 %) välittäjät. Myös suurempien kerrostaloasuntojen kohdalla hieman yli puolet (51 %) ennakoi myyntiaikojen pysyvän ennallaan, liki kolmanneksen (28 %) arvioidessa myyntiaikojen lyhenevän. Pääkaupunkiseudulla näkemykset olivat muuta maata maltillisempia.

- Myyntiaikojen arvioidaan pysyvän ennallaan. Erityisesti käytetty kerrostalokaksio on ikivihreä hitti, kertoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Tommi Rytkönen.

Rivitalojen myyntiaikojen lyhenemistä ennakoi 37 prosenttia välittäjistä. Vahvimmin myyntiaikojen odotetaan lyhenevän Pohjois-Suomessa (57 %). Omakotitalojen osalta valtaosa vastaajista uskoo myyntiaikojen pysyvän ennallaan (42 %) tai lyhenevän (39 %).

Tämän hetken lukujen perusteella koko maan keskimääräinen myyntiaika käytetyissä kerrostalohuoneistoissa piteni vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 63 päivään, kun se vuosi sitten oli 58 päivää. Yksiöt tekivät edelleen kauppansa suurempia asuntoja nopeammin (47 päivää).

Kauppamäärät nousussa

Asuntokauppojen määrä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2011 ylittää hieman vuoden takaiset luvut, ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Asuntotyypeistä vastaajat uskovat erityisesti pienasuntojen (58 %), omakotitalojen (56 %) sekä rivitaloasuntojen (55 %) kauppamäärien kasvuun vuoden toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Yksi selittävä tekijä on vuodenaika, sillä erityisesti rivitalojen ja omakotitalojen ostajat haluavat nähdä pihan ja paljasta maata.  

Alueista Sisä-Suomi, etenkin Pirkanmaa, näyttää olevan selvimmässä kasvusuunnassa: rivitaloille (64 %) ja omakotitaloille (61 %) ennakoi kasvua lähes kaksi kolmasosaa vastaajista. Pienasuntojen osalta veturina puolestaan on Uusimaa, jossa kauppamäärien kasvua uumoilee 67 prosenttia välittäjistä. 

- Asuntokauppojen määrän kasvuun vaikuttaa muun muassa horroksesta herännyt uudistuotanto, joka kiihdyttää asunnonvaihtoketjua laajemmaltikin. Kuluttajat uskovat omaan talouteensa eikä myöskään asuntokaupan tahtia jarruttavia tekijöitä, kuten työttömyyden uhkaa, ole tällä hetkellä ilmassa. Nykyisten ennustusten mukainen korkotason nousu ei hyydytä markkinoita, mutta leikkaa hintojen nousulta terän, sanoo Rytkönen.

Kauppahintojen lisääntynyt avoimuus on lisännyt selvästi hintatietoisuutta

Lähes puolet (49 %) kyselyyn vastanneista arvelee asuntojen hintojen kehittyvän edelleen maltillisen nousujohteisesti seuraavan puolivuotiskauden aikana – siitäkin huolimatta, että Helsingissä käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta käväisi helmikuussa 2011 ensimmäisen kerran 4000 euron yläpuolella, maaliskuussa palattiin hieman alle 4000 euron tasolle.

Kerrostaloasunnoissa optimismi on suurinta pienasunnoissa (61 %). Erityisesti Sisä-Suomessa (70 %), jossa pirkanmaalaisten vastaajien osuus on suurin, ja Itä-Suomessa (68 %) arvioidaan hintojen kohoavan. Suurien kerrostalohuoneistojen osalta välittäjistä puolet (48 %) arvelee hintojen nousevan. Rivitalojen hintojen nousua uumoilee joka toinen (53 %), omakotitaloissa puolestaan hinnoissa näkee nousupaineita 41 % vastaajista. Suurin usko sekä rivi- (65 %) että omakotitalojen (48 %) hintojen nousuun on Sisä-Suomessa Pirkanmaalla.

Samaan aikaan lähes kaikki vastaajat (96 %) arvioivat, että ostajat ovat normaalia hintatietoisempia. 

- Ympäristöministeriön tuottamat hintatilastot sekä Tarjouskaupan vakiintuminen kauppatavaksi ovat omalta osaltaan tuoneet avoimuutta asuntojen hintoihin, eivätkä kuluttajat ole valmiita maksamaan kodistaan mitä tahansa. Välittäjäkunnasta valtaosa (93 %) myös arvioi ostajien seuraavan tarkasti alueensa neliöhintoja, perustelee Rytkönen.

Asunnon ostajat pohtivat aiempaa pidempään

Lähes yhdeksän kymmenestä (88 %) kyselyyn vastanneesta välittäjästä arvioi, että ostajat ovat asuntokaupoilla normaalia harkitsevaisempia. Arvioiden mukaan erityisesti länsi- (95 %) ja pohjoissuomalaiset (94 %) asunnonostajat ovat liikkeissään varovaisia. Harkitsevaisuuden taustalla saattaisi olla ihmisten valveutuneisuus ja tietoisuuden lisääntyminen osakkaan vastuista: uusi asunto-osakeyhtiölaki sekä muut asumiseen liittyvät asiat ovat lähiaikoina olleet esillä julkisessa keskustelussa. Samoin parin vuoden takainen talousnotkahdus on vielä kuluttajien tuoreessa muistissa. Euroalueen sisällä heikosti taloutensa hoitaneet maat – viimeisimpänä Portugali – ja niiden vaikutus Suomen talouteen lisännee myös harkintaa asuntokaupoissa.

Lisätietoja  

Tommi Rytkönen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 010 622 3011
Katri Tenström, viestintäjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 010 622 3017
Tiina Korhonen, johdon assistentti, Kiinteistömaailma Oy, puh. 010 622 3020