Lapsilisät käytetään kulutukseen

3.5.2010 


Kolmannes suomalaisperheistä ei säästä lastensa tulevaisuuden varalle

Suomalaisperheet käyttävät lapsilisät pääasiallisesti juoksevien menojen hoitoon tulotasosta tai koulutusasteesta riippumatta. Merkittävä osa perheistä ei myöskään suunnitelmallisesti säästä lasten tulevaisuutta varten. Tulokset käyvät ilmi Sampo Pankin tutkimuksesta, jossa haastateltiin 3 500 perhettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa.

78 prosenttia suomalaisista lapsiperheistä käyttää lapsilisät kuukausittaisiin menoihin. Pienituloisissa kotitalouksissa lisät ohjautuvat suoraan kulutukseen 86 prosentissa perheistä, kun suurituloisissa perheissä noin 74 prosenttia käyttää lapsilisät juokseviin menoihin.

Keskimäärin 13 prosenttia perheistä ilmoitti pääsääntöisesti säästävänsä lapsilisät. Alle 40 500 euroa vuodessa ansaitsevissa kotitalouksissa 8 % pyrki säästämään lisät, kun 67 500 euroa tai enemmän ansaitsevissa talouksissa vastaava luku oli 16 %.

– Lapsilisät säästävistä suomalaistalouksista 85 % ohjaa varat suoraan lapsille. Valtaosa, noin 70 %, näistä rahoista menee lasten omille säästötileille, 27 % rahastoihin ja 13 % suoriin osakesijoituksiin, toteaa Sampo Pankin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Kenneth Kaarnimo.


Kotitalouden vuositulot

alle 40 500 €

40 500 – 67 500 €

67 500 € tai enemmän

Keskiarvo kaikille kotitalouksille

Lapsilisät kulutukseen

86 %

79 %

74 %

78 %

Lapsilisät säästetään

8 %

13 %

16 %

13 %

 

Liki kolmannes kotitalouksista ei säästä lasten tulevaisuuden varalle

Pohjoiseurooppalaisessa vertailussa tarkasteltiin sitä, kuinka perheet varautuvat lasten kotoa muuttamiseen tai opiskelujen aloittamiseen. Suomalaisperheistä 69 % varautuu tulevaisuuteen säästämällä ainakin hieman, kun Virossa vastaava luku on 63 %, Norjassa ja Tanskassa 80 % ja Ruotsissa 84 %.

– 32 prosenttia virolaisista ja 27 prosenttia suomalaista kotitalouksista ei varaudu lastensa tulevaisuuteen lainkaan, kun muissa tutkituissa maissa vastaavat osuudet jäävät merkittävästi pienemmiksi. Kun suomalaisperheiden käyttäytymiseen pureudutaan tarkemmin, selviää, että 34 % kotitalouksista ei säästä systemaattisesti lapsilleen. Ne jotka säästävät, ohjaavat varat ensisijaisesti lapsen omalle säästötilille tai rahasto-osuuksiin. Mielenkiintoista on myös se, että kotitalouden tulotaso ei näyttäisi ratkaisevasti vaikuttavan siihen, varaudutaanko tulevaisuuteen systemaattisesti vai ei, Kaarnimo kertoo.

Kodeilla ratkaiseva rooli lasten taloustaitojen kehittäjänä

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta myös näkemyksiä sitä, missä määrin koulujen, kotien, yhteiskunnan, finanssialan toimijoiden ja yksityisten tahojen tulisi kantaa vastuuta lasten taloustaitojen kehittämisestä. Kaikissa tutkituissa maissa vastaajat kokivat, että perheen merkitys lasten talousosaamisen kehittäjänä on ratkaisevan tärkeä.

Suomessa 84 % vastaajista näkee, että kotona annettavan opastuksen merkitys on erittäin tärkeä määriteltäessä lasten tulevan talousosaamisen tasoa. Vastaava luku Tanskassa on 74 %, Virossa 73 %, Ruotsissa 70 % ja Norjassa 67 %.

Rahalaakso-peli tukee lasten taloustaitojen kehittymistä  

Sampo Pankki pyrkii omalta osaltaan tukemaan lasten ja nuorten talousosaamisen kehittymistä Taloustaito-hankkeensa puitteissa. Osana hanketta pankki on julkaissut Rahalaakso-sivuston (www.rahalaakso.fi), joka on suunniteltu 5-9 – vuotiaiden lasten viihteelliseksi opetussivustoksi.

– Tarve talousasioiden osaamiselle on kasvanut viime vuosien aikana jatkuvasti. Lapset ja nuoret joutuvat kohtaamaan kulutusyhteiskunnan haasteet entistä aiemmin, koska online-maailmassa rahan käyttö sekä maksullisten palvelujen rooli korostuu. Suomalaisissa kouluissa tehdään hyvää työtä talousasioiden opettamiseksi, mutta kuten tutkimus osoittaa, kotoa saatavalla esimerkillä on ratkaiseva merkitys osaamispohjaa luotaessa, Kaarnimo painottaa.

Rahalaaksossa lapset voivat joko omatoimisesti tai yhdessä vanhempiensa kanssa saada ensikosketuksen taloustaitoihin hauskoissa ja viihdyttävissä tehtävissä.

– Pyrimme Rahalaakson myötä tarjoamaan suomalaisperheille helpon tavan tutustuttaa lapset talousosaamisen perusteisiin ja tarjota vanhemmille tukea raha-asioiden käsittelemiseen. Lapsi voi pelata pelejä myös ilman aikuisen tukea, sillä se on suunniteltu yhdessä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten, psykologien sekä online-medioiden asiantuntijoiden kanssa.  Sivusto ei myöskään sisällä mitään markkinointimateriaalia tai linkkejä Sampo Pankin palveluihin.


Lisätietoja:

Kenneth Kaarnimo, henkilöasiakkaista vastaava johtaja, Sampo Pankki. Puh. 010 546 8319
Teppo Havo, tiedottaja, Sampo Pankki. Puh. 050 379 8062

www.rahalaakso.fi
www.talousosaaminen.fi
www.controlyourmoney.fi