Sampo Pankin Suhdannekatsaus
maaliskuu 2011

8.3.2011


Kova kasvu jatkuu kriiseistä huolimatta

Sampo Pankin ekonomistit ennakoivat Suomen kokonaistuotannon kasvavan 3,2 prosenttia vuonna 2011 ja inflaation olevan 3,2 prosenttia. Myös maailmantaloudessa kasvu jatkuu Euroopan velkakriisistä ja vauhdikkaasta inflaatiosta huolimatta. Nousujohteinen talous ja inflaation kiihtyminen ajavat Euroopan keskuspankin nostamaan ohjauskorkoa luultavasti jo huhtikuussa.

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 3,1 prosenttia. Näkymät maailmantaloudessa sekä kotimaiset yritys- ja kuluttajakyselyt viittaavat siihen, että Suomen talouskasvu jatkuu tasaisena myös tänä vuonna.

– Ennustamme kokonaistuotannon kasvavan kuluvana vuonna 3,2 prosenttia ja ensi vuonna 2,5 prosenttia. Tällöin tuotantomäärä yltää sille tasolle, josta syksyn 2008 jyrkkä alamäki aikanaan alkoi, toteaa Sampo Pankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila.

Työttömyys aleni viime vuoden aikana ja koko vuoden työttömyysaste oli 8,4 prosenttia. Avoimia työpaikkoja on nyt enemmän kuin viime vuonna. Sampo Pankin ekonomistit odottavat työttömyysasteen alenevan tänä vuonna 7,4 prosenttiin ja ensi vuonna 7,0 prosenttiin. 
 

Inflaatio laukkaa jo kolmessa prosentissa

 Vuoden 2010 lopusta inflaatiovauhti on kiihtynyt jo kolmeen prosenttiin.

 – Koko vuodelle ennustamme 3,2 prosentin inflaatiota, mutta ensi vuonna kuluttajahinnat noussevat enää 2,4 prosenttia. Kotitalouksien ostovoima polkee suunnilleen paikoillaan, sillä palkkojen ja eläkkeiden nousut jäävät tänä vuonna hieman inflaatiota vähäisemmiksi. Asuntojen myyntihintojen odotamme pysyvän jokseenkin ennallaan, Uotila kertoo.

 Ulkomaankaupassa säilyy totuttu ylijäämä niin tänä kuin ensi vuonna. Julkisella sektorilla verotulot ovat kääntyneet nousuun, mutta velka kasvaa edelleen. Uusi eduskunta joutuu tekemään hienosäätöä sekä tuloihin että menoihin, jotta alijäämistä päästään eroon tulevan vaalikauden loppuun mennessä. Asteittain kiristyvä finanssipolitiikka jarruttaa maamme talouskasvua jatkossa.

 
Raaka-aineet kallistuvat - suhdannekuva silti myönteinen

 Maailmantalouden kasvu on jatkunut huolimatta Euroopan velkakriisistä ja inflaation kiihtymisestä. Ennakoivat mittarit viittaavat kasvun jatkumiseen 2011 alkupuoliskolla, mutta raaka-aineiden kallistuminen jarruttaa jo nousuvauhtia.

 – Arabimaiden kansanliikehdinnän tulevaa suuntaa on mahdotonta ennustaa, öljytulot kelpaavat kuitenkin konfliktien kaikille osapuolille ja odotamme tuotannon normalisoituvat hallinnon vakautuessa. Toistaiseksi odotamme öljyn hintapiikin jäävän matalaksi, jolloin perusrakenteiltaan vahvimmat taloudet voivat kasvaa reippaastikin. Nousua tukee työllisyystilanteen kohentuminen, mistä on vihdoin merkkejä myös Yhdysvalloissa, toteaa pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

 Raaka-aineiden hinnat nousevat kehittyvien talouksien nousevan kysynnän, heikkojen satojen ja öljyntuottajamaiden levottomuuksien takia. Erityisesti polttonesteiden ja elintarvikkeiden kallistuminen on näkynyt globaalina inflaation kiihtymisenä. Toistaiseksi heikko työllisyystilanne ja teollisuuden käyttämätön kapasiteetti pitävät kotimaiset inflaatiopaineet maltillisina suurissa teollisuusmaissa.

Kuoppamäen mukaan EKP on huolestunut inflaation kiihtymisestä ja pelkää hintojen nousun siirtyvän muihinkin hyödykkeisiin ja palkkavaatimuksiin. Suhdannekuvan ollessa melko hyvä koko euroaluetta katsottaessa EKP ryhtynee kiristämään rahapolitiikkaa jo keväällä.

– Kiristys sopii huonosti velkaongelmien parissa kamppaileville maille, mutta inflaatiota ei haluta päästää kiihtymään. Tästä syystä euriborit noussevat hieman yli kahteen prosenttiin vuoden lopulla.


 

SUOMI

 

 

 

Ennuste

 

Ennuste

Kysyntä ja tarjonta

2009

2010

2011

2012

Määrän muutos

 

 

 

 

Bkt

-8,2

3,1

3,2

2,5

Tuonti

-17,6

2,6

4,0

3,5

 

 

 

 

 

Vienti

-20,1

5,1

5,0

5,5

Kulutus

-1,2

1,9

1,2

1,3

- yksityinen

-2,1

2,6

1,6

1,8

- julkinen

1,0

0,4

0,3

0,0

Investoinnit

-14,6

0,8

6,0

4,0

 

 

 

 

 

Indikaattoreita

2009

2010

2011

2012 

Työttömyysaste, %

8,2

8,4

7,4

7,0

Ansiotaso, %

4,0

2,6

2,6

2,5

Inflaatio, %

0,0

1,2

3,2

2,4

Vaihtotase, mrd, EUR

4,7

5,2

4,0

4,5

Vaihtotase/bkt, %

2,7

2,9

2,1

2,3

Julkinen alijäämä/bkt, %

-2,6

-2,5

-1,5

-1,0

Julkinen velka/bkt, %

43,8

48,4

51,0

52,5

 
 Lue koko Suhdannekatsaus

Lisätietoja:

Pasi Kuoppamäki, pääekonomisti, Sampo Pankki, puh. 010 546 7715

Lauri Uotila, johtava neuvonantaja, Sampo Pankki, puh. 010 546 7714