Sampo Pankki -konsernin
tilinpäätöstiedote 2010

10.2.2011 

Toimitusjohtaja Ilkka Hallavo:  

Sampo Pankilla vahva tulosparannus


”Sampo Pankki -konsernin tulos kehittyi vuonna 2010 erittäin myönteisesti. Tulos ennen veroja parani 152,3 miljoonaan euroon. Vuodesta 2009  tulosparannus oli 119,6 miljoonaa euroa. Positiivisia asioita pankin kannalta olivat talletusten markkinoita nopeampi kasvu, palkkiotuottojen lisääntyminen,  arvonalentumisten merkittävä lasku sekä markkinajohtajuuden saavuttaminen PS-tileissä. Korkokate kääntyi lievään nousuun toisella vuosipuoliskolla. Vuoden lopulla Sampo Pankki toi ensimmäisenä Suomessa  iPhone- ja Android-puhelimiin räätälöidyn mobiilipankin, joka on saanut lyhyessä ajassa yli 20 000 käyttäjää.

Sampo Pankki –konsernin vakavaraisuus on erittäin vahva, 15,2 prosenttia. Se  on huomattavasti  yli viranomaisten asettaman 8 %:n minimitason.  Konsernin vakavaraisuuspääoma  on peräti 2 698,9 miljoonaa euroa vuoden 2010 lopussa. Asiakkaille vahva vakavaraisuus merkitsee,  että Sampo Pankki on kaikissa tilanteissa luotettava pankkikumppani.”

Lue Sampo Pankin tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan (PDF)

Lisätietoa:

Ilkka Hallavo, toimitusjohtaja, Sampo Pankki, puh. 010 546 8057

Pekka Kainulainen, t
alousjohtaja, Sampo Pankki, puh. 010 546 7807

Timo J. Anttila, v
iestintäjohtaja, Sampo Pankki, puh. 010 546 8002

_________________________________________________________________

Danske Bank -konsernin suomenkielinen tulostiedote on nähtävillä osoitteessa www.sampopankki.fi sekä vuosikertomus kokonaisuudessaan englanninkielisenä osoitteessa www.danskebank.com/reports.