Danske Bank -konsernin
tulostiedote tammi-joulukuu 2010

10.2.2011


Danske Bank -konsernin vuoden 2010 tulos 492 milj. €

Konserni suunnittelee noin 2.683 milj € osakeantia


Danske Bank julkisti tänään vuoden 2010 taloudellisen tuloksensa. Ilmoitus ja tilinpäätös ovat saatavana Internetistä osoitteesta www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia:
 

·         Danske Bank –konsernin tulos ennen veroja vuonna 2010 oli 865 milj. €. Nettotulos oli 492 milj. €. Tulos oli vuoden alussa odotettua parempi.

·         Kokonaistuotot olivat 6.208 milj. €, mikä on 22 % vähemmän kuin vuonna 2009, sillä vuoden 2009 poikkeuksellisen suuret trading-tuotot eivät toistuneet.

·         Kulut vähenivät 10 %. Jos goodwill-alaskirjauksia ja Tanskan valtiolle pankkitakuujärjestelmän mukaisesti maksettuja maksuja (Pankkipaketti I) ei oteta huomioon, kulut vähenivät 3 %, mikä vastasi odotuksia.
 

·         Luottojen arvonalentumiset vähenivät lähes 50 % ja olivat 1.854 milj. €. Arvonalentumiset vähenivät lähinnä Tanskan ja Baltian yksiköiden kirjausten vähenemisen vuoksi. Irlannin markkinatilanne jatkui vaikeana.

·         Pienten ja keskisuurten yritysten osuus yritysasiakkaille myönnettyjen lainojen arvonalentumisista oli 1.019 milj. € ja Pankkipaketti I:n osuus oli 187 milj. €.
 

·         Taseen loppusumma nousi 15.427 milj. €:oon eli 4 % vuoden 2009 lopun tasosta. Luotonanto pysyi vuoden 2009 tasolla. Tanskassa myönnettiin uusia luottoja (repo-lainoja lukuun ottamatta) 7.298 milj. €. Summa sisältää yksityishenkilöille myönnetyt uudet luotot, 3.810 milj. €.
 

·         31. joulukuuta 2010 Tier 1 –vakavaraisuus oli hyvä 14,8 % (14,1 % 31. joulukuuta 2009) ja vakavaraisuusprosentti 17,7 % (17,8 % 31. joulukuuta 2009).
 

·         Maksuvalmiusasema on edelleen erittäin hyvä. Konserni laski vuonna 2010 liikkeelle yhteensä 2,951 milj. €:n arvosta joukkovelkakirjoja, joiden laina-aika on enintään viisi vuotta. Konserni laski myös liikkeelle 4,024 milj. €:n arvosta vakuudellisia joukkovelkakirjoja, joiden laina-aika on 7–15 vuotta. Konserni ei ole vuoden 2009 kesän jälkeen laskenut liikkeelle valtion takaamia joukkovelkakirjalainoja.

·         Hallitus suosittelee, ettei vuodelta 2010 makseta osinkoa.
 

·         Konserni aikoo hankkia noin 2.683 milj € uutta osakepääomaa vuoden 2011 alkupuoliskolla, ja on pyytänyt Tanskan valtiolta lupaa maksaa valtion hybridipääoman takaisin etukäteen. Nämä muutokset parantavat konsernin pääomarakennetta siten, että siitä tulee pääomarakenteeltaan yksi Euroopan vahvimmista pankeista sekä laadun että määrän suhteen.
 

·         Vaikka vaikuttaa siltä, että kasvu jää länsimaissa alhaiseksi, maailmanlaajuisen talouden toipumisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Makrotaloudelliset tunnusluvut antavat toiveita siitä, että liiketoimintaympäristö paranee asteittain tulevan vuoden aikana. Konserni odottaa luottojen arvonalentumisen vähenemisen jatkuvan edelleen, vaikka Irlannissa kirjataan edelleen runsaasti arvonalentumisia.

”Suunta on oikea”, toteaa konsernijohtaja Peter Straarup. ”Pankkitoimintamme tuottaa vakaasti ja luottojen arvonalentumiset vähenivät vuoden aikana puoleen. Odotamme, että tuloksemme paranee edelleen vuonna 2011 ja että luottojen arvonalentumisten väheneminen jatkuu.”

 

Yhteyshenkilöt torstaina 10. helmikuuta 2011 klo 11.00 CET (klo 12.00 Suomen aikaa) alkaen:

Konsernijohtaja Peter Straarup, puhelin +45 45 14 60 01

Sijoittajasuhdejohtaja Martin Gottlob, puhelin +45 45 14 07 92

Danske Bankin osavuosikatsaukset ovat saatavana Internetistä osoitteesta www.danskebank.com/onlinefinancialstatement. 

Danske Bank järjestää puhelinkonferenssin 10. helmikuuta 2011 klo 15.00 CET (klo 16.00 Suomen aikaa). Konferenssi lähetetään suorana Internetissä osoitteessa www.danskebank.com.

_________________________________________________________________________

Tämä tiedote sisältää mainintoja Danske Bankin mahdollisesta osakeannista. Tällaisia mainintoja ei tule pitää osakkeiden myyntitarjouksena tai pyyntönä saada niitä koskevia osto- tai merkintätarjouksia Yhdysvalloissa tai muilla lainkäyttöalueilla. Tässä mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, eikä niitä saa tarjota, merkitä tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Maininnat on sisällytetty tähän tiedotteeseen ja annettu siinä vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna, säännön 135c mukaisesti.