Henkilöstö

Henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia edistetään Danske Bankissa monin tavoin. Danske Bank pyrkii olemaan kiinnostava työpaikka sekä nykyisille että uusille työntekijöille.Työn mielekkyyden ja haasteellisuuden lisäksi henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen on kiinnitetty huomiota jo usean vuoden ajan. Henkilöstön terveyttä seurataan 35 ikävuoden jälkeen viiden vuoden välein toteutettavilla terveystarkastuksilla. Lisäksi työhyvinvointia seurataan vuosittaisilla henkilöstökyselyillä.

Danske Bank -konsernin toimintatapoihin kuuluu myös vuosittainen tulos- ja kehityskeskustelu, joka merkitsee enemmän kuin muodollista lomakkeiden täyttämistä. Esimiehellä on vastuu toimivien työolosuhteiden ja edellytysten luomisesta sekä kehitettävien asioiden eteenpäin viemisestä ja seurannasta. Tasa-arvokysymykset ovat vuosien ajan olleet tärkeä osa hyvää henkilöstöhallintoa ja toimivien työolosuhteiden luomista. Yhteistoimintaelimet ja avoin keskustelukulttuuri tukevat tärkeiden ajankohtaisten ongelmien ratkaisua.

Suomen väestön ikääntyminen näkyy sekä Danske Bankin asiakaskunnassa että henkilöstössä. Ikääntyminen merkitsee kasvavaa joukkoa ihmisiä, jotka eivät ole enää aktiivisesti työelämässä, mutta joiden terveydentila mahdollistaa muutoin aktiivisen elämäntavan jatkamisen. Pankin asiantuntijat pyrkivät auttamaan muutoksessa samalla kuin asiantuntijoiden omaan jaksamiseen ja uusien ammattilaisten hankintaan kiinnitetään huomiota.

Terveyden ja samalla työn tuottavuuden edistäminen vaatii toisinaan työnantajalta aktiivisia toimenpiteitä. Vuonna 2006 aloitettiin ’Savuton Sampo’ -kampanja, jossa Danske Bank tukee tupakoinnin lopettavia työntekijöitä keskusteluin, kurssein ja nikotiinikorvaushoidon keinoin. Samalla tupakoinnin odotetaan tapahtuvan omalla ajalla eikä työajalla.

Danske Bank tukee 
aktiivisesti henkilöstönsä kouluttautumista. 

Lue lisää

Danske Bank työpaikkana