Asiakkaan tunnistaminen

Asiakkaan tunnistaminen

Asiakkaan tunteminen

 

Turvallisen asioinnin varmistamiseksi ja molemminpuolisen luottamuksen säilyttämiseksi haluamme tuntea kaikki asiakkaamme mahdollisimman hyvin. Voimme myös vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin, kun tunnemme heidät hyvin.

Lisäksi pankkeja pakottava lainsäädäntö edellyttää pankkien tunnistavan ja tuntevan asiakkaansa sekä ylläpitävän tietoja asiakassuhteen aikana.
Lue tästä tarkemmin, mitä tietoja tarvitsemme.

Lue lisää​​​​​​​

Verovelvollisuudesta ilmoittaminen

Yrityksen verotusta koskevien tietojen vaihto

Suomi, Yhdysvallat ja osa muista OECD-maista ovat sopineet tietojenvaihdosta oikeellisen verotuksen varmistamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi. Sopimuksella halutaan varmistaa oikea verotusmaa ja veron oikea määrä. Lisäksi EU:n virka-apudirektiivi velvoittaa tiettyyn tietojen vaihtoon Euroopan Unionin jäsenmaiden kesken.

Verovelvollisuuden ilmoittamisessa käytettävä lomake ohjeineen löytyy täältä.

 Lue lisää​​​​​​​