Sijoitusobligaatiot

Sijoitusobligaatiolla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Sijoitusobligaatiosijoitus tarjoaa kätevän tavan sijoittaa rajatulla riskillä mielenkiintoisille markkinoille.

Sijoitusobligaatio on joukkolainamuotoinen sijoitus, joka koostuu perinteisestä korkosijoituksesta (turvaava osa) ja erityyppisistä tuottokomponenteista (tuotto-osa). Sijoitettu nimellispääoma on turvattu ja tuoton suuruus riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuksia ovat esim. osakkeet, rahastot, korot, hyödykkeet, valuutat ja näiden yhdistelmät. Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski.

Katso myynnissä olevat sijoitusobligaatiot
 
 

Kolme hyvää syytä säästää sijoitusobligaatioiden avulla

  • Sijoitusobligaatio tarjoaa suojaa pääomalle - Danske Bank sitoutuu liikkeeseenlaskijana maksamaan lainan nimellispääoman takaisin laina-ajan päätyttyä riippumatta kohde-etuuden arvonkehityksestä
  • Sijoitusobligaatio on pääsylippu markkinoiden arvonnoususta nauttimiseen - Sijoittaja hyötyy kohde-etuuden arvon mahdollisesta suotuisasta kehityksestä
  • Vaivattomuus - Sijoitusobligaatioon sijoittaminen ei vaadi markkinoiden aktiivista seurantaa ja on kustannuksiltaan kilpailukykyinen säästämistuote