Private Banking - Jälkimarkkinahinnat

Alla olevasta taulukosta löydät indikatiiviset jälkimarkkinahinnat ja muut tiedot.

Raportin sisältö on viitteellinen. Se ei ole tarjous tai kehotus arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin eikä sitoumus pankin puolelta käydä kauppaa raportissa mainituilla rahoitusvälineillä. Raportti ei myöskään ota kantaa liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn.

Sijoittaja vastaa yksin sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista ja päättää itse siitä, myykö sijoitusobligaation ennen eräpäivää vai pitääkö sen eräpäivään asti.

Pyydämme kääntymään yksityispankkiirin puoleen, jos haluatte henkilökohtaista palvelua.

Liikkeeseenlasketut lainat

 
 
Hinta = arvio hinnasta millä pankki on valmis ostamaan tuotteen sijoittajan halutessa luopua siitä.