Erääntyneet sijoitusobligaatiot

 
*Laskennallisella tuotolla tarkoitetaan lainaehtojen mukaan laskettua, eräpäivänä maksettavaa tuottoa, jonka indeksilainan haltija saisi, jos sijoitusobligaation kohde-etuuden päättymisarvo olisi raportointipäivän tasolla.