Joukko- ja indeksilainat

Joukko- ja indeksilainoilla sijoitat mielenkiintoisille markkinoille pääomaa turvaavasti. Danske Bankin vaihtuvasta valikoimasta löydät niin perinteiset Danske Bankin, valtion, kuntien ja yritysten joukkolainat kuin modernitkin osittain tai kokonaan pääomaturvatut indeksilainat.
 
Danske Bank Indeksi-ja Joukkolainat

Joukkovelkakirjalainat
Joukkolainasijoitus tarjoaa riskejä kaihtavalle henkilölle vakaan, perinteisen ja tutun tavan säästämiselle, joka on kilpailukykyinen tilisäästämiseen verrattaessa.

Joukkolaina sopii sijoittajalle, joka arvostaa vuotuista tuottoa. Joukkolainojen vähimmäissijoitus vaihtelee yleensä 1 000 ja 50 000 euron välillä. Sijoitus ei vaadi hoitotoimenpiteitä ja on tarvittaessa muutettavissa rahaksi sopivassa markkinatilanteessa.

Indeksilainat
Indeksilainalla tavoittelet tuottoa nimellispääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaa modernin tavan sijoittaa rajatulla riskillä erilaisille mielenkiintoisille markkinoille osittain tai kokonaan pääomaturvatusti. Pääomaturva koskee nimellispääomaa ja on voimassa ainoastaan eräpäivänä eikä se kata ylikurssia ja merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää arvo voi olla sijoitettu nimellispääomaa matalampi tai korkeampi. Sijoitukseen liittyy riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan maksuvelvoitteistaan eräpäivänä ja näin ollen sijoitetun pääoma voi menettää osittain tai kokonaan.

Indeksilaina on joukkolainamuotoinen sijoitus, joka koostuu perinteisestä korkosijoituksesta (turvaava osa) ja erityyppisistä tuottokomponenteista (tuotto-osa). Sijoitettu nimellispääoma on turvattu ja tuoton suuruus riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuksia ovat esim. osakkeet, rahastot, korot, hyödykkeet, valuutat ja näiden yhdistelmät.

Joukko- ja indeksilainoihin liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden takia menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.

 

Lue lisää

Ajankohtaista

Lue ajankohtaiset tiedot Danske Bankin joukko- ja indeksilainoista.

Ajankohtaista
Danske Bankin indeksilainat
Tutustu joukkovelkakirjalaina ohjelmaamme sekä joukko- ja indeksilainojen valikoimaan, niiden arvostuksiin ja katsauksiin. Joukkolainat.fi sivuilta löydät aina ajankohtaisia vaihtoehtoja.

www.joukkolainat.fi
Ota yhteyttä
0200 2580

Chattaa kanssamme

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Säästäminen ja sijoittaminen Lainat Tilit, kortit ja pankkitunnukset

 

 

Ota yhteyttä

Soita meille Varaa aika neuvotteluun
  • Sijoituslinja
    0200 2000
  • Uudet asiakkaat
    0100 1580

Löydä meidät

Löydä lähin konttori

Usein kysyttyä

Tileistä Korteista Palveluistamme