Vakuutusasiat

Vakuutusasiat

Lue rahoituskohteen vakuuttamisesta ja vahinkotilanteissa toimimisesta valitsemalla alla olevista aiheista.

Rahoitetun kohteen vakuuttaminen
Rahoitettu kohde tulee olla vakuutettu koko rahoituskauden ajan mahdollisen lakisääteisen vakuutuksen (liikennevakuutus) lisäksi laajalla vapaaehtoisella turvalla, joka sisältää leasing/osamaksuvakuutuksen. Vakuutuksen edunsaajaksi tulee merkitä Danske Finance Oy.

Vakuutuksenottaja ja velallisen vastuu
Osamaksurahoituksella rahoitetun kohteen vakuutuksenottajana tulee olla joko velallinen itse tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Sopimusvelallinen on vastuussa vakuutusturvan voimassaolosta ja turvan laajuudesta myös silloin, kun vakuutus on muun kuin velallisen itsensä nimissä.
Vahinkotilanteet ja korvaaminen
Vahingon sattuessa tee vahinkoilmoitus viipymättä vakuutusyhtiöösi. Koska osamaksukohde on rahoituksen vakuutena, tulee rahoituskohde korjata aina entiselleen. Valitsemasi korjaamo laskuttaa korjauskulut vakuutusyhtiöltä - omavastuu sekä mahdolliset muut vähennykset laskutetaan sinulta vakuutusehtojesi mukaisesti.

Lunastustilanteessa vahinkotarkastaja on yhteydessä meihin ja vakuutusyhtiö maksaa lunastuskorvauksen Danske Financelle. Mikäli lunastuskorvaus ei kata loppuvelkaa, laskutetaan loppuvelan ja lunastuskorvauksen erotus sopimuksen velalliselta. Huomioithan, että sopimuksen velallisena vastaat sopimuksen erien maksamisesta ja muista velvoitteista, kunnes sopimuksen loppuvelka on kokonaisuudessaan maksettu.
Vakuutusyhtiön vaihtaminen
Voit vaihtaa vakuutusyhtiötä tekemällä vakuutushakemuksen uudessa vakuutusyhtiössäsi. Pyydä lisäksi uutta vakuutusyhtiötä ilmoittamaan vakuutuksen vaihtumisesta meille. Huomioithan, että vakuutusyhtiön vaihdon yhteydessä vakuutuksen laajuus on pidettävä voimassa: Danske Financen rahoittamissa kohteissa tulee olla laaja vapaaehtoinen vakuutus sisältäen leasing/osamaksuturvan. Vakuutuksen edunsaajaksi tulee merkitä Danske Finance Oy.

Jos vakuuttamisesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan nykyisin Danske Financen osamaksuerien yhteydessä, tulee sinun lisäksi lähettää meille uuden vakuutuksen voimassaolotodistus sekä tieto vanhan vakuutuksen päättämisestä, jotta saamme tehtyä tarvittavat muutokset.

Mikäli vakuutusyhtiön vaihtaminen edellyttää muutoksia ajoneuvorekisteriin (esim. vakuutuksenottaja vaihtuu), veloitamme muutoksesta palveluhinnastomme mukaisen palkkion.