Salkunhoitopalvelu

Salkunhoitopalvelu

Valitse Salkunhoitopalvelu, kun haluat keskittyä elämässäsi muuhunkin kuin sijoitustesi aktiiviseen seurantaan ja hoitamiseen.
 
  • Saat mielenrauhaa ja säästät aikaa
  • Pysyt ajan tasalla sijoituksistasi
  • Salkunhoitopalvelu joustaa tarpeen vaatiessa

Esittely

Saat ajansäästön lisäksi mielenrauhaa, kun varojasi hoitaa ammattilainen. Muuttuvassa maailmassa sijoitukset tarvitsevat jatkuvaa huolenpitoa. Salkunhoitaja huolehtii siitä, että varasi ovat sijoitettuna valitsemasi sijoitusstrategian ja markkinanäkemyksemme mukaisesti. 

Pysyt ajan tasalla sijoituksistasi 
Voit seurata sijoituksiasi joustavasti niin verkko- kuin mobiilipalveluidemme kautta. Saat lisäksi ajantasaista tietoa markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan toimenpiteistä.

Saat tarvittavaa joustoa 
Salkunhoitopalvelu joustaa elämäntilanteiden muuttuessa. Voit siirtää uusia varoja sopimuksen piiriin tai nostaa varoja sopimuksesta joustavasti. Voit myös halutessasi asettaa sopimuksen tauolle, jolloin salkunhoitajan tekemiä muutoksia ei toteuteta sinun salkussasi. Suorien osakestrategioiden osalta voit myös vaikuttaa siihen, mitä osakkeita et halua salkkuusi esimerkiksi jo olemassa olevien sijoitusten tai sisäpiirirajoitusten vuoksi.

Valittavissa olevat sijoitusstrategiat
Salkunhoitopalvelusopimukseen on valittavissa neljä erilaista sijoitusstrategiaa; rahastopohjaiset Danske Bank Salkunhoito Navigaattori ja Danske Bank Salkunhoito Horisontti sekä osakepohjaiset Danske Bank Salkunhoito Suomi Osinko ja Danske Bank Salkunhoito Skandinavia Osake. Lisää tietoa sijoitusstrategioista saat asiantijoiltamme.

Esimerkkejä

Saat Danske Bankin sijoitusammattilaisen hoitamaan sijoituksiasi tehtyämme yhdessä sinulle Sijoitussuunnitelman, jonka avulla voit valita tavoitteisiisi sopivan sijoitusstrategian ja laadimme valitsemasi sijoitusstrategian osalta Salkunhoitopalvelu-sopimuksen.

Danske Bankin sijoitusstrategiat, kuten osakepohjainen Danske Bank Salkunhoito Suomi Osinko ja rahastopohjainen Danske Bank Salkunhoito Navigaattori, sopivat ammattitaitoisesti hoidettua ja hajautettua sijoitusratkaisua hakevalle sijoittajalle.

  Osakepohjaiset sijoitustrategiat  Rahastopohjaiset sijoitusstrategiat
  Esimerkkinä Danske Bank Salkunhoito Suomi Osinko Esimerkkinä Danske Bank Salkunhoito Navigaattori
Salkunhoitaja Danske Bank Danske Bank
Sijoituskohteiden valinta OMXH -pörssilistalta Danske Bank -konsernin hallinnoimista sijoitusrahastoista
Sijoitusten hajautus Salkunhoitajan toimesta hajautettu noin 10–20 osakkeen kesken Salkunhoitajan toimesta hajautettu noin 7–15 sijoitusrahaston kesken
Sijoitusrajoitukset Voit myös sulkea arvopapereita aktiivisen salkunhoidon ulkopuolelle -
Tulovirta  Voit valita osingonmaksuja varten erillisen tilin, jolle yhtiöiden maksamat osingot ohjautuvat -
Alkusijoitus

Vähintään 30 000 euroa

Tilisiirto tai säilytyksessä olevat kotimaiset osakkeet

Vähintään 30 000 euroa

Tilisiirto tai Danske Bank -konsernin hallinnoimat sijoitusrahastot
Varojen osanostot  Minimi 1 000 euroa Minimi 1 000 euroa
Omistus  Omistat osakkeet itse ja voit käyttää omistajan oikeuksia yhtiökokouksissa Omistat rahasto-osuuksia ja voit käyttää omistajan oikeuksia osuudenomistajien kokouksissa
Sijoitusten seuranta 

Voit seurata arvopapereihin liittyviä tapahtumia, omistuksia ja arvonmuutoksia verkkopankista ja mobiilipalveluista

Saat myös sovituin aikavälein Salkunhoitoraportin (sis. luovutusvoitto/-tappio-raportin)

Voit seurata rahastoihin liittyviä tapahtumia, omistuksia ja arvonmuutoksia verkkopankista ja mobiilipalveluista

Saat myös sovituin aikavälein Salkunhoitoraportin (sis. luovutusvoitto/-tappio-raportin)
Verotus Sijoitusten myynnit realisoivat aina veroseuraamuksia. Voit seurata verotuksellista tilannetta kokonaisvaltaisesta Salkunhoitoraportista Sijoitusten myynnit realisoivat aina veroseuraamuksia. Voit seurata verotuksellista tilannetta kokonaisvaltaisesta Salkunhoitoraportista

 

Hinnat

DB Salkunhoito Navigaattori​ DB Salkunhoito Horisontti​ ​DB Salkunhoito Suomi Osinko ​DB Salkunhoito Skandinavia Osake
Salkunhoitaja​ Danske Bank Danske Bank Danske Bank​ Danske Bank​
Sijoituskohde​ ​Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot​ ​Suomalaiset osakkeet ​Pohjoismaiset osakkeet  (pl. Suomi)
Minimisijoitus​ ​EUR 30 000 EUR 30 000​ ​EUR 30 000 ​EUR 30 000
Salkunhoitopalvelu-sopimuksen varainhoitopalkkio​ ​0,85 % 0,85 %​ ​1,5 % ​1,5 %
Kaupankäyntipalkkio​ ​- -​ ​0,5 % ​0,5 %

Varainhoidon osana suoritettavien rahastojen välisistä merkinnöistä, siirroista ja vaihdoista ei peritä palkkiota, siltä osin kun kyse on Danske Bank -konsernin hallinnoimista sijoitusrahastoista. Lunastuspalkkio veloitetaan ainoastaan Salkunhoitopalvelu-sopimuksen irtisanomistilanteessa, ellei toisin ilmoiteta. Rahastoista peritään lisäksi niiden hinnastoissa mainitut hallinnointiin, säilytykseen yms. liittyvät palkkiot. Rahastoista perittävät palkkiot ilmenevät rahastojen hinnastosta.

Täyden valtakirjan varainhoidon palkkioihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 % vuonna 2017), joka veloitetaan asiakkaalta.

Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Tanskaan rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja Danske Invest Management Company. Danske Bank toimii rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan rahastoyhtiön sijoitusrahastoja. Rahastojen avaintietoesitteisiin, sääntöihin ja hinnastoon voit tutustua osoitteessa www.danskeinvest.fi tai Danske Bankin konttorissa.

Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, ehtoihin, riskeihin ja verotukseen. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa sijoituspalvelusta, rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki ei takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa. Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä
0200 2580

Chattaa kanssamme

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Säästäminen ja sijoittaminen Lainat Tilit, kortit ja pankkitunnukset

 

 

Ota yhteyttä

Soita meille Varaa aika neuvotteluun
  • Sijoituslinja
    0200 2000
  • Uudet asiakkaat
    0100 1580

Löydä meidät

Löydä lähin konttori

Usein kysyttyä

Tileistä Korteista Palveluistamme